Arrangementer

Nominasjonsmøte Innlandet Arbeiderparti

Fellesmøte for valgte utsendinger fra Arbeiderpartiets kommunepartier i Hedmark og Oppland.

24. nov, kl. 10:00 — 13:00, Kåtorpveien 1, 2320 Furnes

Kommunepartiene i Hedmark og Oppland Arbeiderparti samt AUFs fylkeslag i Hedmark og Oppland avholder nominasjonsmøte lørdag 24. november 2018 på Scandic Ringsaker på Olrud med møtestart kl. 10.00.

Møtet skal behandle og vedta fylkesvalgliste for Innlandet Arbeiderparti 2019. Det vises i den forbindelse til gjennomført nominasjonsprosess og den offentliggjorte innstilling fra nominasjonskomiteen. Innstillingen finner du i vedlegget nederst på denne siden.

Årsmøtene i Hedmark Arbeiderparti og Oppland Arbeiderparti har fattet likelydende vedtak om avholdelsen av felles nominasjonsmøte til fylkestingsvalget.

I henhold til § 6.8 i disse vedtektene gjennomføres nominasjonsmøtet som et selvstendig møte. Nominasjonsmøte består av 200 medlemmer og skal sikre proporsjonal representasjon ut fra medlemstall pr 31.12. foregående år i årsmøteperioden, dog slik at alle kommunepartier blir representert. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 10 utsendinger som har fulle rettigheter.

Kommunepartiene og AUF har nå valgt sine utsendinger, og det er de valgte utsendingene som møter med stemmerett på nominasjonsmøtet.

Møtet er åpent for presse og andre interesserte.