Aktuelt

Nyheter

 • Uttalelser og vedtak fra årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti

  Her finner du uttalelser og vedtak som ble gjort på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 2. - 3. mars 2019

 • Endret fylkesvalgliste: Sveen på 3. plass og Sagbakken Saanum på 11. plass

  Nå er det offisielt: Per-Gunnar Sveen (bildet) får 3. plassen på Innlandet Arbeiderpartis valgliste ved høstens fylkestingsvalg, og Håvard Sagbakken Saanum får 11. plassen. Dette er klart etter at styrene i Hedmark Ap og Oppland Ap nå har sluttbehandlet valglista.

 • - Det er viktigere enn noen gang at Arbeiderpartiet har hånda på rattet i Innlandet

  - Arbeiderpartiet vil bygge sterke fellesskap, og sammen skal vi bygge et nytt fylke, sier Innlandet Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat Even Aleksander Hagen (bildet). Her kan du lese Innlandet Arbeiderpartis valgprogram.

 • Hedmark Ap går for Per-Gunnar Sveen på 3. plass

  Hedmark Arbeiderparti går for Per-Gunnar Sveen på 3. plass på Innlandet Arbeiderpartis fylkestingsliste etter at Thomas Breen for noen uker siden trakk seg fra plassen. – Per-Gunnar har bred støtte i organisasjonen, har sterk politisk erfaring og er en tydelig forkjemper for sosialdemokratiske verdier og god Arbeiderpartipolitikk, sier Lise Selnes i Hedmark Ap.

 • - Erna Solberg bryter bestandsmålet og øker konfliktene

  - Ulv skal forvaltes i tråd med Stortingets vedtak om et bestandsmål på 4-6 ynglinger per år. Erna Solbergs og Ola Elvestuens beslutning er i strid med Stortingets demokratiske vedtatte bestandsmål og vil føre til for stor bestand og ytterligere konflikt, sier Hedmark Aps stortingsrepresentanter Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen (bildet).

 • I dag legger Stortinget ned Bruvoll fengsel mot Arbeiderpartiets stemmer

  Arbeiderpartiet stemmer mot når stortingsflertallet i dag vedtar å legge ned Bruvoll fengsel i Nord-Odal. - Regjeringen bryter i praksis enigheten inngått på Stortinget om politireformen, mener Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

 • Arbeiderpartiet sikret nei til privatisering av viktig helsetjeneste i fylkeskommunen

  Høyre, Venstre, Frp og MDG ville privatisere bedriftshelsetjenesten for de ca 4.000 ansatte i nye Innlandet Fylkeskommune. Et initiativ fra Arbeiderpartiet sørget for at tjenesten i stedet skal utvikles i offentlig eierskap, og på lag med de ansatte.

 • Her er Arbeiderpartiets valgliste til fylkestingsvalget i Innlandet

  Innlandet Arbeiderparti har hatt nominasjonsmøte, og nominert totalt 59 personer til det nye fylkestinget i Innlandet. Her kan du se hvem de 59 er, og hvilke kommuner de kommer fra!

 • Partiskolen med rekorddeltagelse

  - Aldri før har vi hatt flere påmeldte til Partiskolen, sier partisekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen i Hedmark Arbeiderparti.

 • LO-støtte til opprettholdelse av Bruvoll fengsel

  LO i Hedmark avviser regjeringas forslag om nedleggelse av Bruvoll Fengsel. - Vi kan ikke finne oss i nedleggelser av flere arbeidsplasser innen kriminalomsorgen, slår LO i Hedmark fast i et ferskt vedtak.

 • Bli med på "Partiskolen 2018 - 2019"!

  Nå starter "Partiskolen 2018 - 2019" opp. Dette er en veldig god anledning til å lære mer om politikk, organisasjon, ideologi, partikultur og valgkamp. Meld deg på nå!

 • Hedmark og Oppland Arbeiderparti klar med historisk nominasjon i Innlandet

  Even Aleksander Hagen og Kjerstin Lundgård topper historiens første listeforslag for Innlandet Arbeiderparti.

 • Vil redde Forsvarets verksteder fra privatisering

  Arbeiderpartiet kjemper under åpninga av Stortinget for å stoppe privatiseringen av Forsvarets verksteder. Mange arbeidsplasser i regionen står på spill dersom regjeringen får gjennomført privatiseringen og nedleggelsen. I tillegg er Forsvarets operative evne i fare.

 • Arbeiderpartiet med distriktspolitisk offensiv

  Vil gjøre tilgang på bredbånd til en rettighet på lik linje med strøm, og foreslår kraftpakke for nye arbeidsplasser og flere bedriftsetableringer i distriktsfylker.

 • Fagforbundet og Arbeiderpartiet inngår forpliktende Hedmark-samarbeid

  - En viktig avtale for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier Helene Harsvik Skeibrok, fylkesleder for Fagforbundet Hedmark. – Vi skal jobbe sammen for trygge og gode velferdstjenester i kommunene i Hedmark, og ikke minst legge grunnlaget for gode valgresultat, sier Hedmark Arbeiderpartis leder, Anita Ihle Steen.

 • Ber statsministeren engasjere seg mer i rovdyrpolitikk

  Hedmark Aps leder Anita Ihle Steen (bildet) er blant ordførerne i spissen for et krav om at statsminister Erna Solberg må engasjere seg sterke i rovdyrpolitikken. - På vegne av 21 av 22 kommuner i Hedmark oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen blant annet Hedmark, Oppland, Nordland og Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovvilt forlik følges opp slik det er vedtatt, heter det i brevet som de fleste av ordførerne i Hedmark nå har sendt til statsministeren.

 • Starter høsten med Trond Granlund og arbeidersanger

  Fredag 24. august kommer Trond Granlund til Hedmark for å synge arbeidersanger. Konserten blir en oppstartaktivitet for høstens partiarbeid, og Hedmark Arbeiderparti håper mange partifolk finner veien dit.

 • Stortingsvalg nå ville gitt Hedmark Ap tre stortingsrepresentanter

  To nye galluper viser at Hedmark Ap ville økt fra to til tre stortingsrepresentanter hvis det var valg nå.

 • Ber regjeringen holde løftene om jernbaneutbygging

  Over hele Østlandet gjør nå ordførere og fylkespolitikere opprør mot regjeringens løftebrudd i jernbanepolitikken. Hedmarks fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) er blant dem som er svært oppgitt over regjeringas somling. – Vi er misfornøyd, fastslår Sveen.

 • Hedmark Ap støtter rovviltnemndenes ulvebeslutning

  - En riktig beslutning som er helt i tråd med Stortingets brede ulveforlik, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Anita Ihle Steen om at rovviltnemndene åpner for felling av rundt 30 ulv. – Bestandsmålene er nådd, og da er uttak av ulv rett måte å forvalte ulvene på. At store deler av uttaket skal skje innenfor ulvesonen er også en riktig beslutning, sier Ihle Steen. Hun får støtte av Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Trysil, Even Eriksen.

 • Partistyrets konklusjon i varslersaken om Hamar Arbeiderparti

  Partistyret i Hedmark Arbeiderparti har i styremøte 26. juni konkludert i varslersaken knyttet til Hamar Arbeiderparti. Les konklusjonen her.

 • Nye retningslinjer mot trakassering

  Arbeiderpartiets sentralstyre har vedtatt oppdaterte retningslinjer mot trakassering, samt prosedyreregler for håndtering av saker om trakassering. Du finner de nye retningslinjene og prosedyrereglene her.

 • - Arbeiderpartiet må sikre at Innlandet bygges på fellesskap og rettferdighet

  Even Aleksander Hagen (bildet) slår fast at Arbeiderpartiet har en viktig rolle i byggingen av det nye Innlandet. - Vi er partiet for vanlige folk. Folk i Innlandet skal kjenne igjen Arbeiderpartiet når de går til valgurnene i 2019, sier hagen, som leder programarbeidet i det nye Innlandet Arbeiderparti. Han fremhever arbeidsplasser, sosial rettferdighet, levende bygder og utdanning som viktige politikkområder for Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget neste høst.

 • Nominasjonskomiteens første listeforslag til fylkestingsliste for Innlandet Arbeiderparti

  Even Aleksander Hagen (bildet), Kjerstin Lundgård og Thomas Breen er topp-trioen på nominasjonskomiteens første forslag til felles valgliste for Innlandet Arbeiderparti ved fylkestingsvalget i 2019. Innstillingen er enstemmig på alle punker. Partiorganisasjonen har nå frist til 2. september med å komme med eventuelle endringsforslag.

 • Her er Arbeiderpartiets 1. mai-arrangementer i Hedmark

  Her finner du oversikten over hvilke arrangementer Arbeiderpartiet deltar på i Hedmark, enten der vi arrangerer selv eller deltar sammen med andre arrangører - f.eks. LO. Du finner også hvem som skal tale eller holde appell fra Arbeiderpartiet.

 • Jonas Gahr Støre til Hedmark 1. mai

  I valgår holder Arbeiderpartiets leder hovedtalen på Youngstorget 1. mai. I mellomvalgår pleier Ap-lederen å være i Bergen, Trondheim eller en av de andre store byene. – I år tilbringer han dagen i Hedmark, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Arbeiderpartiets fylkessekretær i Hedmark.

 • 80 nye medlemmer i Hedmark Arbeiderparti

  - Dersom medlemsveksten resten av året fortsetter på samme måten, blir 2018 et rekordår, sier fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Han konstaterer at Hedmark Arbeiderparti allerede har passert 80 nye medlemmer hittil i år.

 • Vedtatte uttalelser fra årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

  Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti vedtok 9 politiske uttalelser. Du finner dem her.

 • - Landsstyret helt på linje med Hedmark i spørsmålet om ACER

  På årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti ble det fattet et enstemmig vedtak om ACER, EUs energibyrå. - Landsstyrets vedtak i dag er helt i tråd med det Hedmark Arbeiderparti vedtok i helga, sier Thomas Breen, landsstyremedlem fra Hedmark.

 • Ap-Jonas med skryt til Stor-Elvdal og ordfører Terje Hoffstad

  - I Stor-Elvdal tar ordfører Terje og lokalpolitikerne ansvar for å skaffe lærlingeplass til alle. Der er det nå mer enn 3 lærlinger pr tusen innbyggere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin politiske innledning til partiets landsstyremøte.

 • Ønsker ikke å være toppkandidat i 2019

  Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) er Arbeiderpartiets fremste fylkespolitiker i Hedmark, og vil gjerne være med i fylkespolitikken neste periode også. - Men jeg ønsker ikke å være toppkandidat ved valget i 2019, sier Sveen. I stedet vil han gjerne ha en annen framtredende rolle etter sammenslåingen med Oppland.

 • LO-sjefen til årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

  LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (bildet) holder hovedtalen og innleder til politisk debatt når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 10. og 11. mars.

 • Vil ha flere avganger på Rørosbanen og Dovrebanen

  Totimersfrekvens gjennom døgnet mellom Hamar og Røros, og dobling av antall avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum er noe av det fylkesrådet ber om når regjeringen nå skal iverksette den omstridte "Jernbanereformen" på jernbanestrekninger i Hedmark. Ap- og Sp-politikerne i fylkesrådet lanserer også gjeninnføring av persontransport på Solørbanen.

 • Alkoholfri festmiddag under Hedmark Arbeiderpartis årsmøte

  Festmiddagen skal være alkoholfri når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 10. og 11. mars. Dette har partistyret besluttet. Hedmark Arbeiderparti inntar dermed en mer restriktiv holdning enn tidligere til alkohol i forbindelse med årsmøtet.

 • - Uaktuelt å godta flytting eller privatisering av Elverum Tekniske Verksted

  - Verkstedvirksomheten på Grindalsmoen i Elverum er en viktig del av Forsvarets tilstedeværelse i Østerdalen og Hedmark. Det er helt uaktuelt for oss å godta flytting eller privatisering av virksomheten, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Knut Storberget. Partiet mobiliserer nå for å sikre de ca 60 arbeidsplassene ved Elverum Tekniske Verksted.

 • Odvar Nordli bisettes fredag 19. januar

  Tidligere statsminister Odvar Nordli bisettes fra Tangen kirke fredag 19. januar. Her er noen praktiske opplysninger i anledning gravferden, ment for dem som ønsker å være til stede. Kondolanseprotokoll er lagt ut på Stange rådhus (bildet) og i Arbeiderpartiets lokaler på Youngstorget.

 • Odvar Nordli er død

  - Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister Odvar Nordli gikk bort i kveld. Våre varmeste tanker går til familien, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

 • Håndtering av varsler i Hedmark Arbeiderparti

  Hedmark Arbeiderparti har utarbeidet prosedyrer for eventuelle henvendelser og varsler om seksuell trakassering. Prosedyrene bygger på Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

 • Ny politisk rådgiver for fylkesrådet

  Kate Langsethagen (bildet) blir Arbeiderpartiets nye politiske rådgiver for fylkesrådet fra 1. januar.

 • Sikrer stortingsflertall mot utvidet søndagshandel

  Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) får stortingsflertallet med seg på å si nei til utvidet søndagshandel. - Vi får flertall sammen med Krf. Dette betyr at regjeringen ikke vil kunne fremme forslag til utvidelse av åpningstider på søndager, sier Trettebergstuen.

 • Frp-statsråd nekter å innfri valgløfte til Hedmark, mener Ap må gjøre det i stedet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Arbeiderpartiet må ta ansvar for å innfri hans eget valgløfte fra september i år om bompengereduksjon i Hedmark. - Politisk lavmål, sier Ap-politiker Anette Trettebergstuen (bildet). Hun mener Frp avslører seg selv i valgbløff.

 • Dramatisk vending i trasésaken: - Dobbeltspor til Hamar er helt i det blå

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefter nå det mange har fryktet siden i sommer: Det blir ingen traséavklaring for jernbanen gjennom Hamar før tidligst høsten 2020. Anette Trettebergstuen (Ap) er oppgitt over regjeringens jernbanerot.

 • - Et budsjett som tar Hedmarks utfordringer og muligheter på alvor

  - Sterkere sykehus, kraftig bredbåndsutbygging, styrket politi der folk bor, et løft for Hæren og Heimevernet, 121 millioner mer til kommunene i Hedmark og en kvart milliard mer til regional utvikling. Med Arbeiderpartiets budsjettforslag bruker vi pengene der de trengs mest, og bidrar til det løftet som Hedmark trenger etter fire år med passiv politikk fra Høyre og Frp, sier stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen.

 • - Et budsjett som tar Hedmarks utfordringer og muligheter på alvor

  - Sterkere sykehus, kraftig bredbåndsutbygging, styrket politi der folk bor, et løft for Hæren og Heimevernet, 121 millioner mer til kommunene i Hedmark og en kvart milliard mer til regional utvikling. Med Arbeiderpartiets budsjettforslag bruker vi pengene der de trengs mest, og bidrar til det løftet som Hedmark trenger etter fire år med passiv politikk fra Høyre og Frp, sier stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen.

 • Stor Ap-satsing på psykisk helse: - Stangehjelpas arbeid er modell for satsingen

  Arbeiderpartiet foreslår 100 millioner kroner til lavterskel hjelpetilbud innen psykisk helse for barn, unge og familier i hele landet. - Måten Stangehjelpa i Stange kommune organiserer arbeidet på, er modell for forslaget vårt, sier Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet).

 • 121 millioner mer til Hedmark-kommunene i Aps statsbudsjett

  I partiets forslag til statsbudsjett kommer Arbeiderpartiet med en kraftig styrking av økonomien til kommunene i Hedmark. I alt legger partiet 121 nye millioner på bordet. Se her hva det betyr for din kommune.

 • Hedmark Ap om statsbudsjettet: - Vi trenger bedre politikk for Hedmark

  - Vi trenger bedre politikk for Hedmark, slår Hedmark Arbeiderparti fast i et ferskt vedtak om regjeringens forslag om statsbudsjett. På område etter område peker Hedmark Ap på hvordan forslaget til statsbudsjett svekker Hedmarks muligheter i stedet for å styrke dem. - Tiden er inne for en ambisiøs politikk for verdiskaping og arbeidsplasser i vår region, slår Hedmark Ap fast, og foreslår flere konkrete endringer i statsbudsjettet.

 • Velkommen til "Bli kjent med Arbeiderpartiet"

  31. oktober i Elverum, 2. november i Kongsvinger, 6. november i Hamar og 7. november i Tynset - er du ny i Arbeiderpartiet kan du bli bedre kjent med partiet, politikken, organisasjonen og arbeidsformen vår. Dette er også første trinn i Partiskolen 2017/2018, et skoleringstilbud til deg som er medlem i Arbeiderpartiet eller AUF i Hedmark.

 • Bli med på Partiskolen 2017/2018!

  I høst og i vinter kan du lære mer om politikk, ideologi, historie og organisasjonsarbeid. Hedmark Arbeiderparti arrangerer Partiskolen 2017/2018 over fire samlinger/trinn. Første trinn er allerede i månedsskiftet oktober/november.

 • Hedmark Ap med landets nest høyeste medlemsvekst

  Hedmark er Arbeiderpartiets nest beste fylke målt i nyvervede medlemmer hittil i 2017. - Kun Oslo Ap har flere nye medlemmer i 2017 enn det Hedmark Ap har, fastslår fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen.

 • - Ny fylkesadministrasjon til Hamar

  Hedmark Arbeiderparti er mot tvangsammenslåingen av Hedmark og Oppland, men vil likevel jobbe for god og effektiv gjennomføring av vedtaket. Helt sentralt for partiet er at de flere hundre ansatte i fylkesadministrasjonen skal legges til Hamar. Dette er klart etter at Hedmark Aps representantskap har behandlet saken i går kveld. – Vi er uenige i sammenslåingen, men det er Stortinget som har besluttet dette i juni i år. Da vil vi jobbe for en god og effektiv gjennomføring til det beste for innbyggerne, sier Knut Storberget og Anita Ihle Steen, leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti.

 • Trettebergstuen til familie- og kulturkomiteen, Sandtrøen til næringskomiteen

  Anette Trettebergstuen (bildet) blir Arbeiderpartiets fraksjonsleder i familie- kirke- og kulturkomiteen på Stortinget. Nils Kristen Sandtrøen tar plass i næringskomiteen. Dette er klart etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag har konstituert seg. - Det er mange viktige kamper å kjempe framover, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Trettebergstuen.

 • Storberget: - Vi må ta ansvaret sammen

  - Det blir feil om vi jakter på enkeltpersoner når vi skal evaluere valgresultatet. Vi må ta ansvaret sammen, sier Hedmark Aps leder Knut Storberget til landsstyret i Arbeiderpartiet. Landsstyret evaluerer disse dagene valgkampen og valgresultatet, og Storberget mener partiet må ha et sterkt fokus på å se framover mot nye seire.

 • Ap lover 12 milliarder til sykehusene

  - De neste fire årene vil Arbeiderpartiet investere 12 milliarder mer til våre felles sykehus. Tre milliarder kommer allerede i 2018 hvis vi havner i regjering, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen under et besøk i Kongsvinger.

 • Går fra Krf til Arbeiderpartiet

  I flere år satt Gisle Brubakken (41) i styret for Stange Krf. Nå har han flyttet til Elverum, og meldt seg inn i Arbeiderpartiet. - Det er viktig å mobilisere for å ta vare på velferdsstaten, sier Brubakken.

 • LO-Bjørn og Ap-Tone: - Nei til kutt i sykelønna!

  LO og Arbeiderpartiet slår ring om sykelønna, og avviser blankt Venstres og Høyres valgkampangrep på ordningen. - Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk, sier Aps stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud og LO-sjef i Kongsvinger Bjørn Otto Ødegård.

 • Bli medlem i Arbeiderpartiet

  Pleier du å stemme på Arbeiderpartiet når det er valg? Bli medlem også, da vel! Her kan du lese mer om hva det koster, hvilke muligheter det gir deg og hvordan du melder deg inn.

 • Sjef i eget liv

  Arbeiderpartiet legger fram 16 punkter for en trygg eldreomsorg for alle. - Å ta vare på våre eldste er en av våre viktigste fellesoppgaver. Arbeiderpartiet vil at eldre skal være sjef i eget liv og alle skal ha en trygg alderdom. Vi legger i dag frem målrettede tiltak som vil gi tydelige forbedringer i eldreomsorgen. Arbeiderpartiet prioriterer trygg eldreomsorg fremfor store, usosiale skattekutt, sier Anette Trettebergstuen, Hedmark Arbeiderpartis toppkandidat ved årets valg.

 • - De unge må i arbeid og aktivitet!

  Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard til yrkesfag i neste stortingsperiode. - I tillegg lanserer vi en tiltakspakke for å flere unge i arbeid. Dette vil ha betydning for sysselsettinga av unge i Hedmark. Vi vil styrke Høgskolen i Innlandet og se til NAV Hamars arbeid for å få ungdom raskere ut i aktivitet, sier Anette Trettebergstuen, førstekandidat for Hedmark Ap.

 • Familien og ungene først

  - Våre viktigste valgløfter er en bedre barnehage, skole og en fornya familiepolitikk basert på vanlige småbarnsfamiliers hverdagsbehov, skriver Hedmark Arbeiderpartis førstekandidat Anette Trettebergstuen (bildet) i denne kronikken.

 • - Arbeiderpartiets forslag vil sikre at pensjonistene aldri går i minus når andre går i pluss

  - I tre år på rad har pensjonistene fått stadig mindre, og forskjellene mellom folk i Norge øker. Arbeiderpartiet mener det er rett og rimelig at de som har bygget landet skal ha trygghet for en forutsigbar pensjon, mener Hedmark Arbeiderpartis 2. kandidat ved stortingsvalget Nils Kristen Sandtrøen. Tirsdag 11. juli debatterte han Arbeiderpartiets forslag om mer rettferdig pensjonsmodell mot Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten på NRK. Se og hør debatten her!

 • Minneord Siri Austeng

  For få dager siden fikk vi den triste beskjeden om at Siri Austeng var gått bort etter en tids sykdom, 73 år gammel. Med Siris bortgang har Arbeiderpartiet og Hedmark mistet en ruvende lederskikkelse og et varmt og godt medmenneske.

 • Arbeiderpartiet måles over 40 prosent i Hedmark igjen!

  I en ny juni-gallup for Hedmark, måles Arbeiderpartiet til over 40 % igjen. Målingen viser dermed klart bedre tall for partiet enn de to målingene som ble gjort i Hedmark i mai. Samtidig måles Senterpartiet vesentlig lavere i juni enn i mai.

 • Kraftig medlemsvekst i Hedmark Arbeiderparti

  Medlemmene strømmer til Hedmark Arbeiderparti. Nå har partiet passert 200 nyinnmeldinger hittil i år. - Det er mer enn en firedobling målt opp mot 2016, sier fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Flere av medlemmene oppgir kamp mot økende forskjeller og mot sosial urettferdighet som grunn til at de melder seg inn i Arbeiderpartiet.

 • Arbeiderpartiet til kamp mot svekkelser av Rena leir

  - Det gir liten mening å bygge ned styrker på Rena som vi vil trenge framover, sier Hedmark Arbeiderpartis andrekandidat til Stortinget, Nils Kristen Sandtrøen (bildet). Partiet mener usikkerheten som nå skapes er uheldig for både forsvarsansatte og lokalsamfunnet.

 • - Hedmark må og skal være attraktive for Forsvarets virksomhet

  Hedmark Arbeiderparti har vedtatt en uttalelse om forsvarspolitikk. Her slår partiet fast at Hedmark må og skal være attraktive for Forsvarets virksomhet. Hedmark Arbeiderparti krever at den usikkerheten som ble skapt av regjeringspartiene under oppsplittingen av langtidsplanen rettes opp i behandlingen av landmaktutredningen. Hæren og Heimevernet må ha samme forutsigbarhet og langsiktighet som Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

 • - Baklengs inn i framtida

  Hedmark Aps stortingsrepresentanter Tone Sønsterud (bildet) og Lasse Juliussen hamrer løs på regjeringen i debatten om Nasjonal Transportplan (NTP). - Regjeringen går baklengs inn i framtida, fastslår Juliussen. - De er eksperter i løftebrudd, konstaterer Sønsterud. Begge er enige om at Høyre og Frp ikke er opptatt av Hedmark.

 • - Borgerlig E16-bløff

  - Når høyrepartiene setter av null kroner til E16 og likevel sier at veien skal prioriteres, er det en bløff. Hverken Høyre, Venstre, Frp eller Krf har vilje til å løse veiutfordringene i regionen, sier Arbeiderpartiets stortingskandidater Nils Kristen Sandtrøen og Tone Sønsterud.

 • - Stortinget må framskynde E16

  Ap-ordfører Knut Hvithammer (bildet) i Sør-Odal kommune krever at Stortinget framskynder E16-utbyggingen, og slakter regjeringens håndtering av veien. - E16 Kløfta-Nybakk kan bli stående som et monument over dårlig gjennomføringsevne, tordner han, og får full støtte fra Hedmark Arbeiderparti.

 • Hedmark Ap vil styrke SSB på Kongsvinger

  - SSB er en av de aller viktigste kompetansearbeidsplassene i Kongsvingerregionen. Med et eksisterende kompetansemiljø og kort reiseavstand til Oslo, er det gode forutsetninger for å utvide antall ansatte i SSB i Kongsvinger, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Lasse Juliussen (bildet).

 • Foreslår 60 millioner til fond for flere arbeidsplasser og sterkere bedrifter i Hedmark

  Fylkesrådet i Hedmark legger opp til gigantsatsing for vekst og utvikling i Hedmark. - Vi setter selv av 30 millioner kroner, og jobber for å få med sparebanker og Staten gjennom SIVA til å bidra med det samme. Da vil vi ha et fond på 60 millioner kroner som risikokapital for å hjelpe bedrifter til å vokse, sier Arbeiderpartiets fylkesråd for næring Thomas Breen (bildet).

 • - Alle barn skal med!

  - Skal vi gi alle barn en god start på livet og utdanningsløpet, må vi sørge for nok kvalifiserte voksne, både i barnehagen og på skolen, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Anette Trettebergstuen og Trond Giske (bildet).

 • - Høyre og Frp løser ikke problemene med barnefattigdom

  - Barnefattigdommen øker under Høyre og Frps styre, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet). Hun mener regjeringen er for lite opptatt av å utjevne forskjeller mellom folk.

 • Redder utdanningstilbudet ved Midt-Østerdal videregående

  Arbeiderpartiet og Senterpartiet redder utdanningstilbudet ved Midt-Østerdal videregående skole. - Vi igangsetter de fleste av programområdene ved skolestart i høst til tross for lav søkning, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) fra Arbeiderpartiet. Han har grunn til å tro at søkertallene vil øke igjen fra 2018.

 • 1. mai 2017 i Hedmark

  I Hedmark vil 1. mai 2017 bli markert med en lang rekke større og mindre arrangementer over hele fylket. Geir Lippestad (bildet) er årets hovedtaler både i Hamar og Brumunddal. Se full oversikt over årets 1. mai-talere i Hedmark her!

 • Retningsvalg for Innlandet

  - På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen satte Hedmark og Innlandet et kraftig fotavtrykk på politikken som ble vedtatt. Det nye partiprogrammet vitner om et parti som vil ta hele landet i bruk, og som ser og vil gripe innlandets muligheter. Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi få den etterlengtede innlandssatsingen vi har ventet på, skriver stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) i denne kronikken som står på trykk i regionens aviser.

 • Berit Haveråen fungerer som gruppeleder i fylkestinget til 1. august

  Berit Haveråen (Eidskog) overtar som gruppeleder for Lasse Juliussen i perioden fra nå og fram til 1. august. Grunnen er at Lasse Juliussen både skal være fungerende ordfører i Nord-Odal i perioden, og i tillegg møte fast på Stortinget ut vårsesjonen.

 • Tok opp E16 med Ap-Jonas

  De lokale utsendingene til Ap-landsmøtet tok opp den manglende E16-utbyggingen i samtale med partileder Jonas Gahr Støre på landsmøtets siste dag. – Vi håper på regjeringsskifte så veien kan bli fullført, sier Eidskog-ordfører Kamilla Thue og Kongsvinger-ordfører Sjur Strand.

 • - Norge går i feil retning

  - Forskjellene i samfunnet blir stadig større og arbeidsledigheten er rekordhøy. Og Norge blir et kaldere samfunn, konstaterer AUF i Hedmarks leder Håvard Sagbakken Saanum i sitt landsmøteinnlegg. Han vil gjøre det han kan for å gi Norge en Arbeiderparti-ledet regjering til høsten.

 • - Vi trenger en ny regjering så kulturen igjen kan få et skikkelig løft

  - Kulturpolitikken handler om det som er mest verdt for oss mennesker. Og derfor er det så utrolig trist at det er kulturpolitikken er minst verdt for Høyre- og Frp-regjeringa, sier Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til Ap-landsmøtet.

 • Jubler for ulvevedtak på Ap-landsmøtet

  Fullt gjennomslag for Hedmark Arbeiderparti i ulvepolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte: Landsmøtet har nå et enstemmig vedtak som skjerper partiets rovdyrpolitikk, særlig når det gjelder ulv.

 • - Arbeiderpartiet lytter til mannen og kvinnen i gata

  - Også i arbeidet med nytt partiprogram lever Arbeiderpartiet opp til slagordet "Alle skal med". Programmet har blitt til ved at partilag og medlemmer sammen med organisasjoner, fagbevegelse, næringsliv og mannen og kvinnen i gata har sagt hva de mener er viktig, sier landsmøtedelegat Jane Brøther fra Sør-Odal i Hedmark.

 • - Tannhelse er et stort hull i velferdsstaten

  - Tannhelse må inn som en del av det ordinære egenandelssystemet, sier Lasse Juliussen til Ap-landsmøtet. Og har følgende oppfordring: - Tenna skal med!

 • - Ja til læreplassgaranti for alle kvalifiserte

  - Vi er avhengig av at ungdom fullfører videregående opplæring. Vi må si ja til en læreplassgaranti til alle som som er kvalifisert. Det vil skape motivasjon og trygghet for de som velger en en yrkesutdanning, er noe av Linda Otnes Henriksens (bildet) budskap til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

 • - Det beste med Norge er at folk har muligheter uavhengig av lommeboka

  - Det at vi er et land med små forskjeller og at vi har en velferdsstat som gir muligheter uavhengig av lommeboka, er for meg det beste med Norge, sier Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset til Ap-landsmøtet. Han advarer mot de økende forskjellene som vokser fram under Høyre og Frp.

 • Tok ulvesituasjonen opp på Ap-landsmøtet

  - Innenfor den omdiskuterte rovviltsona opplever mange det som de nå bor midt i et ulvereservat. Jeg appellerer til solidariteten i partiet vårt. Vi skal dele på godene, men også på byrdene, sa Turid Backe-Viken fra Trysil og ble møtt med varm applaus fra Ap-landsmøtet.

 • Refset Høyre og Frp fra Ap-landsmøtets talerstol

  - I vår region mangler det tre mil motorvei. Fremskrittspartiet og Høyre har sviktet alle sine løfter for denne strekningen, sa Kongsvingers Ap-ordfører Sjur Strand i sitt landsmøteinnlegg, og ba partiet gjøre alt de kan for å overta regjeringsmakten i høst.

 • - Regjeringen mangler vilje til å satse på Kongsvingerregionen

  Eidskogs Ap-ordfører Kamilla Thue tok opp regjeringas manglende satsinger i Hedmark og i Kongsvingerregionen da hun talte til Arbeiderpartiets landsmøte. - Vi trenger en regjering med en reell og utjevnende distriktspolitikk – ikke en regjering med fine navn på reformene sine. Vi trenger en regjering med handlekraft, ambisjoner og vilje til å satse på hele landet framfor tomme løfter, sa Thue.

 • - Innen 2024 må vi opp på 2 % av BNP til forsvarsformål

  - Et troverdig forsvar er selve grunnpilaren i Norges trygghet og sikkerhet, slo Per-Gunnar Sveen fast i sitt landsmøteinnlegg. - Arbeiderpartiet må sørge for at 2 % av brutto nasjonalprodukt brukes på Forsvaret. Og innen 2024 skal målet være nådd, sa han.

 • - Nå er tida inne for å handle

  Hedmark Arbeiderpartis nestleder Anita Ihle Steen mener det er et enormt potensiale for nye arbeidsplasser, nye bedrifter og ny teknologiutvikling knyttet til det grønne skiftet. - Men da må vi slutte å prate, og begynne å handle, var budskapet hennes da hun entret talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte.

 • Bli med på valgkampsamling med Hedmark Ap lørdag 6. mai

  Vil du hjelpe Arbeiderpartiet til valgseier i høst? Da bør du bli med på Hedmark Aps valgkampsamling lørdag 6. mai!

 • - Nå tar Innlandet en ledende posisjon i det grønne skiftet

  - Svært viktig for å forløse Innlandets potensial for nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Med dette vedtaket tar vi en ledende nasjonal posisjon i det grønne skiftet, sier Hedmark Arbeiderpartis fylkesråd for næring Thomas Breen (bildet) etter at fylkestingene i Hedmark og Oppland nå har vedtatt en felles bioøkonomistrategi.

 • Tidligere fylkestopp for Høyre går til Ap

  - Jeg har blitt stadig mer bekymret over kutt til de som sitter aller nederst ved bordet, sier Trond Enemo. I forrige valgperiode var han komitéleder for Høyre i samferdselskomiteen i Hedmark fylkesting. Nå har han meldt seg inn i Arbeiderpartiet.

 • Hedmark Arbeiderpartis valgkampbudskap

  Hedmark Arbeiderpartis budskap for valgkampen er klart.

 • Uttalelser fra årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

  Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti vedtok 11 uttalelser: Om å skrote tannhelsereformen, holde tempoet oppe i jernbaneutbyggingen, bioøkonomisenter i Innlandet, politihøyskole i Kongsvinger, et framtidsrettet jordbruk, bestandsmål for ulv og ulvesone på oppsigelse, Forsvaret, flyktninge- og innvandringspolitikken, olje og gass, kriminalomsorgen og om oppvekst- og skolepolitikk. Du kan lese alle uttalelsene her!

 • Nytt styre i Hedmark Arbeiderparti

  Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti har valgt nytt styre. Stortingsrepresentant Knut Storberget er ny leder, Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er ny nestleder og her kan du lese mer om hvem de andre innvalgte i styret er.

 • Stanser nedleggelsen av Skarnes videregående skole

  - Vi har bestemt oss for at Skarnes videregående skole opprettholdes, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (bildet) fra Arbeiderpartiet. Skolen har en periode vært truet av nedleggelse. - Dette blir det nå ingenting av, sier Sveen.

 • Årsmøte i Hedmark Arbeiderparti 11. - 12. mars

  Hedmark Arbeiderparti avholder årsmøte helga 11. - 12. mars på Olrud (Scandic Ringsaker). Med 200 valgte årsmøtedelegater er årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti fylkets største politiske verksted. Anniken Huitfeldt (bildet) fra Arbeiderpartiets ledelse innleder til politisk debatt lørdag 11. mars.

 • - Sammen kan vi vinne dette valget

  - Kampen mot økende forskjeller i samfunnet står nå. Sammen kan vi vinne både den kampen og stortingsvalget i høst. Og det er mye på spill, sier Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark Aps 2. kandidat ved stortingsvalget, til LOs fylkeskonferanse i Hedmark.

 • Miniseminar med Gunnar Berge og Thomas Breen 9. mars - åpent for alle

  Ap-veteran Gunnar Berge (bildet) kommer til Hamar torsdag 9. mars for å innlede på Hedmark Arbeiderpartis miniseminar "Fra oljeøkonomi til bioøkonomi". Arbeiderpartiets fylkesråd for næring i Hedmark, Thomas Breen, deltar også.

 • - Bygg landet, ikke ommøbler det!

  Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) mener regjeringens utflytting av arbeidsplasser fra Oslo dekker over det faktum at dagens regjering ikke skaper nye arbeidsplasser. - Landet må bygges, ikke ommøbleres, sier hun.

 • Tordnet mot regjeringens ulvepolitikk fra Arbeiderpartiets talerstol

  - Det handler om folks trygghet og livskvalitet, sa Hedmark Arbeiderpartis nestleder Bente Elin Lilleøkseth. Hun ga regjeringen det glatte lag for beslutningen om å ikke ta ut ulv til tross for overoppfyllelse av bestandsmålene, da hun snakket til Arbeiderpartiets landsstyre som er samlet til møte i Oslo.

 • Arbeiderpartiets programforslag er presentert: Skal sikre at alle skal med!

  I dag har Arbeiderpartiets programkomité lagt fram forslaget til nytt partiprogram som nå skal diskuteres i partiorganisasjonen før det vedtas på landsmøtet i april. - Dette er et program som tydelig viser at Ap lytter til folks utfordringer, og satser på Innlandets muligheter, sier medlem av programkomiteen, Anette Trettebergstuen.

 • Hedmark Ap er kritiske til regjeringens landbruksmelding

  - I sum vil regjeringens landbrukspolitikk føre til at de største vil vinne fram på bekostning av de mindre. Vi er ikke bare opptatt av økt matproduksjon, men også at matproduksjonen i større grad må foregå på norske ressurser. Det er ikke bare hvor mye mat som betyr noe, men også hvordan maten produseres. Økt sentralisering og større bruk vil ikke bidra til mer bærekraftig produksjon på norske ressurser, sier Hedmark Arbeiderparti i en uttalelse om regjeringens landbruksmelding.

 • Uttalelser fra årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti

  Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti har vedtatt fem uttalelser: Barnehagepolitikk, helsetilbud for kvinner, utfordringer og muligheter for kvinner som lever i andre kulturer, flyktning- og asylpolitikk og vold i nære relasjoner er temaene for årskvinnekonferansens uttalelser i 2017.

 • Ap vil ha flere studieplasser i Hedmark

  I Arbeiderpartiets alternative budsjett ble det satt av penger til 3000 nye studieplasser. 120 av disse til Hedmark. - Dette er et viktig tiltak for å sikre at flere får muligheten til å studere, og at arbeidsledige og andre som står utenfor arbeidslivet lettere kan sikre seg den kompetansen som trengs for å komme i arbeid, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet).

 • Også Lilleøkseth takker nei til gjenvalg

  Hedmark Arbeiderpartis nestleder Bente Elin Lilleøkseth (bildet) har varslet valgkomiteen om at hun ikke ønsker gjenvalg i vervet. I går ga fylkespartiets leder Per-Gunnar Sveen samme beskjed til valgkomiteen, og dermed skal Hedmark Arbeiderparti velge både ny leder og ny nestleder på årsmøtet i mars.

 • Sveen ønsker ikke gjenvalg som fylkespartileder

  Når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 11. - 12. mars, blir det blant annet for å velge ny leder. Nåværende fylkespartileder Per-Gunnar Sveen (bildet) har i dag meddelt valgkomiteen at han ikke ønsker gjenvalg.

 • Ber regjeringen omgjøre ulvevedtak

  - For tilliten til forvaltningens skyld, kan vi bare håpe på at beslutningen snarlig omgjøres, sier Lasse Juliussen (bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder i Hedmark fylkesting. - Fellingsvedtakene den regionale rovviltnemnda for Hedmark fattet i juni og september, var godt begrunnede vedtak, mener han.

 • – Regjeringens rovdyrvedtak er en politisk skandale

  Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud (bildet) fyrer av en skikkelig nyttårsrakett mot Høyre og Frp. – Regjeringens rovdyrvedtak er en politisk skandale, fastslår hun.

 • Hedmark Ap reagerer svært negativt på oppheving av vedtaket om ulvefelling

  Hedmark Ap reagerer svært negativt på at regjeringen opphever vedtaket fattet i rovviltnemdene i forhold til ulvefelling. - Vedtaket betyr at rovdyrforliket gjort av Stortinget ikke kan oppfylles, sier Hedmark Arbeiderpartis fylkesleder og stortingskandidat Per-Gunnar Sveen.

 • Etterlengtet stortingsmelding om fagskolene

  Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud ble tirsdag utnevnt til saksordfører for Stortingsmelding nr. 9. «Fagfolk for fremtiden», også kalt Fagskolemeldinga. Sønsterud ser frem til arbeidet, og er glad for at Stortinget nå omsider skal diskutere fagskolene. Arbeiderpartiet har lenge etterlyst fagskolemeldingen.

 • Enstemmig nominasjon i Hedmark Ap - Trettebergstuen valgt som toppkandidat

  - Nå er vi klare til å gå ut i valgkampen, og sikre flertall for nytt stortingsflertall, ny regjering og en ny politisk retning for Norge, sier Anette Trettebergstuen. Hun er klar for sin fjerde periode på Stortinget etter å ha blitt valgt som Hedmark Arbeiderpartis toppkandidat ved stortingsvalget neste høst.

 • Vil ha egen plan for helsefagarbeiderne

  Helsefagarbeiderne blir oversett av helseministeren, mener stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud (Ap). Sammen med bla Ruth Grung, Marianne Aasen og Hadia Tajik ber hun regjeringen ta grep for å heve statusen til yrkesgruppen.

 • Nominasjonskomiteens forslag liste til Stortingsvalget 2017

  Hedmark Arbeiderparti har nominasjonsmøte lørdag 26. november klokka 11.00 i Festsalen i Elverum rådhus. Her er nominasjonskomiteens enstemmige forslag til stortingsvalgliste for Arbeiderpartiet i Hedmark.

 • Arbeiderpartiet foreslår flere studieplasser til Hedmark

  - Det er helt nødvendig at Stortinget løfter innsatsen for høyere utdanning over hele landet. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av penger til minst 40 nye studieplasser i Hedmark, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet).

 • Klart for tredje samling i Partiskolen 2016 - meld deg på!

  Tredje samling i Partiskolen 2016 dreier seg om medlemsdemokrati, organisasjonsarbeid, partikultur og politikkutforming. Hvordan blir politikken i Arbeiderpartiet til? Hvordan fungerer medlemsdemokratiet? Hvem er egentlig "sjefen" hvis det er uenighet i partiet om politikken? Og hvordan kan enkeltmedlemmer påvirke politikken Arbeiderpartiet fører i kommunestyrer, fylkesting, på Stortinget og i regjering?

 • Ap reagerer kraftig på sykehusforslag

  Hedmark Arbeiderparti reagerer kraftig på forslagene om at Hedmark ikke lenger skal ha sykehustilbud til barn og unge. – Dette må stanses, sier leder Per-Gunnar Sveen og nestleder Bente Elin Lilleøkseth i Hedmark Arbeiderparti. De vil i løpet av helga ta saken opp med Arbeiderpartiets rikspolitikere.

 • Frykter svekket eldreomsorg

  - Når kommunene selv må ta hele regningen for rehabilitering av sykehjem, frykter jeg at det kan svekke eldreomsorgen og gi færre plasser, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud. Hun er redd Hedmark kan rammes spesielt hardt.

 • - Sjokkerende forslag om lærerkutt

  - Vi trenger flere lærere i norsk skole, ikke færre. Høyres og Frps forslag om å si opp 600 lærere er sjokkerende, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet). Hun sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité og vil jobbe for å stanse kuttet.

 • - Ingen nye jobber – for liten landbrukssatsing

  - Regjeringens statsbudsjett for 2017 inneholder få tiltak for nye jobber i primærnæringene, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget.

 • - Ikke et ord om Innlandets muligheter

  Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet) angriper regjeringspartiene for manglende Innlandsambisjoner i årets trontale. - Havbruk, skipsfart, olje og gass ble nevnt, og det er bra, men det ble ikke sagt et ord om skogen, ikke et ord om Innlandets muligheter, sier Sønsterud. I stedet for å ha ambisjoner, holder hun regjeringspartiene ansvarlig for store forsinkelser knyttet til utbyggingen av riksvei 3/25 gjennom Hedmark.

 • Vil ha sterkere vern av matjorda inn i Grunnloven

  - Matjorda er en viktig naturressurs som vi må verne for framtidige generasjoner. Den trenger et sterkere vern enn i dag, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget (bildet).

 • Klart for andre samling i Partiskolen 2016

  Sigbjørn Johnsen (bildet) innleder om ideologi og historie på den andre samlingen i Partiskolen 2016, torsdag 29. september på Lille Gråberg i Elverum. Du kan fortsatt melde deg på!

 • Ap vil ha kommunikasjonsløft for politiet i Hedmark

  - Vi er meget godt fornøyd med at det blir en samling av ressurser som 110 – sentralen på Hamar, samt sete for politimesteren i Innlandet. Samtidig byr reformen på utfordringer i et langt og delvis spredtbygd fylke, sier Per-Gunnar Sveen og Bente Elin Lilleøkseth, henholdsvis leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti. Nå vil Hedmark Ap ha et kommunikasjonsløft for politiet i Hedmark.

 • Partiskolen med rekordpåmelding

  - Vi nærmer oss 40 påmeldte til Partiskolen 2016. Dette er ny deltagerrekord, sier organisasjonssekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen i Hedmark Arbeiderparti.

 • - Gratulerer med Oscar-kandidaturet

  Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) gratulerer filmen "Kongens Nei" med å ha blitt foreslått som norsk Oscar-kandidat. - En god anerkjennelse, sier Sveen.

 • Bli med på Partiskolen 2016

  I høst kan du lære mer om politikk, ideologi, historie og organisasjonsarbeid. Hedmark Arbeiderparti arrangerer Partiskolen 2016 over fire samlinger. Første samling er allerede 17. september. Partiskolen 2016 er lagt opp for å gi både nye medlemmer og medlemmer som har vært med lenge et sterkere fundament for politisk engasjement og organisatorisk arbeid.

 • Tok opp bekymringer for Forsvaret med Ap-ledelsen

  - Vi er bekymret for forsvarsevnen, og særlig for det landbaserte forsvaret som Hæren og Heimevernet utgjør, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Per-Gunnar Sveen. Sammen med Tor Kristian Godlien fra Hedmark Aps forsvarspolitiske utvalg har han vært på Stortinget og hatt møter med partileder Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt.

 • Invitasjon til skolepolitisk møte

 • Fraværsgrense i videregående skole

 • Minneord Erna Borgen

 • Meld deg inn i Arbeiderpartiet

  Pleier du å støtte Arbeiderpartiet ved å stemme på oss når det er valg? Meld deg inn i Arbeiderpartiet og støtt oss når det IKKE er valg også, da vel!

 • Barnehage, skole og oppvekst

  Invitasjon til møte 7. juni kl. 1800 på Sentrum vg skole, Kongsvinger

 • Møte med Hadia Tajik i vår ideologi.

  En skolering med vår nestleder gir oss muligheten til å lære, høre nye idéer og reflektere over vår ideologi.

 • Hedmark AP Støtter bøndenes krav

  Det viktigste kravet fra bondeorganisasjonene i forkant av årets jordbruksoppgjør er et linjeskift og en økt satsing på små- og mellomstore bruk. Hedmark Ap støtter dette

 • 1. mai 2016

  Her er oversikt over 1. mai-arrangementene i Hedmark, hvem som taler, hvor og når. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til arrangementene!

 • Per Gunnar og Bente Elin gjenvalgt

  Per-Gunnar Sveen (Elverum) og Bente Elin Lilleøkseth (Løten) er gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti. Her kan du lese hvilke andre valg årsmøtet har gjort.

 • Årsmøteuttalelser 2016

  Hedmark Arbeiderparti vedtokm 7 uttalelser i årsmøte

 • Årsmøte 2016

  Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti arrangeres 5. og 6. mars 2016. Hele 250 er påmeldt til årsmøtet

 • Liten vekst i frie inntekter

  Regjeringens forslag til statsbudsjett gir Hedmark fylkeskommune en vekst i frie inntekter på 18 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er Hedmark fylkeskommunes frie inntekter beregnet til ca. 2,47 milliarder kroner. Det er en økning på ca. 18 millioner kroner. Det ligger en forventning i budsjettforslaget at disse millionene skal fordeles på fornying og opprustning av fylkesveger, økte pensjonskostnader og økning i lærlingtilskuddene. Den beskjedne økningen tilsvarer 1,9 prosent, mens gjennomsnittet for fylkene ligger på 3,5 prosent. Det er kun Telemark og Nord-Trøndelag som har lavere vekst enn Hedmark.

 • Manglende evne til å prioritere

  -Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, og overlater en voksende regning til kommende generasjoner, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

 • Ta vare på bedriftene og de ledige

  I dag er det mange bedrifter som sliter, mange mister jobben og er usikre på framtiden. Antall arbeidsledige har ikke vært høyre på over 20 år. Vi kan ikke bestemme oljeprisen. Men vi kan sette inn målretta tiltak for å ta vare på de som blir ledige, og hjelpe de bedriftene som sliter slik at de kan holde på viktig kompetanse i krevende tider.