- Alle barn skal med!

- Skal vi gi alle barn en god start på livet og utdanningsløpet, må vi sørge for nok kvalifiserte voksne, både i barnehagen og på skolen, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Anette Trettebergstuen og Trond Giske (bildet).

Anette Trettebergstuen og Trond Giske

SKOLE OG BARNEHAGE: - Arbeiderpartiets aller viktigste valgløfte er at vi skal fortsette å bruke fellesskapets ressurser på økt tetthet av barnehagelærere, flere med barnefaglig kompetanse i barnehagene, og lærere i skolen, skriver Anette Trettebergstuen og Trond Giske i denne kronikken.

Alle barn skal med.

Skal vi gi alle barn en god start på livet og utdanningsløpet, må vi sørge for nok kvalifiserte voksne, både i barnehagen og på skolen. 

Det er morgen i barnehagen. I garderoben tar barnehagelæreren imot barna. Én kommer jublende inn og kaster seg om halsen på henne. En annen klamrer seg til pappa og hylgråter når han lempes over til barnehagelæreren. En tredje benytter anledningen til å liste seg duknakket forbi og gjemme seg bort i kroken innerst i barnehagen.

Samtidig i en skolegård et steinkast unna stiller førsteklassingene opp utenfor klasserommet. En elev rakk ikke å spise frokost fordi mamma og pappa stresset så fælt for å rekke jobben. En annen gleder seg til å være den som rekker opp hånda og svarer høyt og tydelig på lærerens spørsmål. En tredje ser ned i bakken og håper at læreren heller ikke i dag skal merke at hun ikke kan si R. I klassen sitter over 20 andre 6-åringer, alle med hvert sitt sett av erfaringer og utfordringer.

Læreren har en krevende oppgave foran seg: Å se hvert enkelt barn og sørge for at hver og en av dem får den oppfølgingen de trenger for å lære det de skal. Barnehagelæreren skal sørge for at alle trives og får noe positivt ut av dagen, at de leker og lærer, at de utvikler seg. Både på skolen og i barnehagen skal barna få hjelp til å bli trygge små mennesker med tro på seg selv, klare for alt livet har å by på.

Må ha nok tid

Det hjelper ikke hvor gode barnehagelæreren og læreren er i jobbene sine, om de ikke også har nok tid. Det er grenser for hvor mange barn en voksen kan følge opp på en god måte. Og er det ikke nok voksne med god kompetanse sammen med dem, får de ikke brukt det de kan, i møte med barna. 

Vi vet at flere fagfolk gir høyere kvalitet for både barna i barnehagen og særlig de yngste og de svakeste barna i skolen. Barna blir tryggere og mer selvstendige, de blir bedre sosialt og bedre i språk. 

Til tross for at vi vet dette, får vi stadig høre om lærere og ansatte i barnehagene som opplever at de må velge mellom barn som trenger hjelp, eller om de store førsteklassene som må dele på én lærer og får en hverdag Utdanningsforbundet mener er på grensen til det uforsvarlige.

Penger til skole og barnehage - ikke til skattekutt

Kvalitet koster. Men det å bruke penger på tidlig innsats er ikke bare riktig for at barna skal få en trygg, utviklende og god tid i barnehagen og på skolen. Det er også en god investering for fremtiden. Folkehelseinstituttet omtaler barnehage og skole som de viktigste arenaene for å forebygge psykiske problemer senere i livet. Når vi vet at hver femte elev ikke fullfører videregående opplæring, og at psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer, er det klart at penger brukt på gode barnehager og skoler er enda flere kroner spart senere. En god barndom varer livet ut. Det gjør dessverre en dårlig barndom også.

Arbeiderpartiet vil prioritere kvalitet i barnehage og skole. Da må vi ha flere voksne med riktig kompetanse og et stort løft for læring tidlig i skoleløpet. Da kan vi skape et samfunn der alle barn kan lykkes. Derfor er det aller viktigste valgløftet fra Arbeiderpartiet at vi skal fortsette å bruke fellesskapets ressurser på økt tetthet av barnehagelærere, flere med barnefaglig kompetanse i barnehagene, og lærere i skolen. Vi vil sørge for regler som sikrer at det er nok voksne i barnehagen, at halvparten av dem er barnehagelærere, og at andelen fagarbeidere går opp. Vi vil prioritere at alle skolestarterne skal få nok hjelp til å lære lesing, skriving og regning tidlig, og fortsette å styrke skolehelsetjenesten slik at alle elever skal få hjelp om de sliter med psykiske plager, stress eller livsmestring.

Vi vil toppe laget rundt de minste elevene og bruke ressursene der de trengs mest. Dette har vi råd til, og vi har en plan for å gjennomføre det. Høstens valg handler om hva vi skal prioritere. Tidlig innsats koster, og det å prioritere barna våre er viktigere enn skattekutt for de aller rikeste.

Anette Trettebergstuen, Stortingsrepresentant for Hedmark og Familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. 

Trond Giske, leder for Stortingets utdanningskomité og nestleder i Arbeiderpartiet.