- Arbeiderpartiet må sikre at Innlandet bygges på fellesskap og rettferdighet

Even Aleksander Hagen (bildet) slår fast at Arbeiderpartiet har en viktig rolle i byggingen av det nye Innlandet. - Vi er partiet for vanlige folk. Folk i Innlandet skal kjenne igjen Arbeiderpartiet når de går til valgurnene i 2019, sier hagen, som leder programarbeidet i det nye Innlandet Arbeiderparti. Han fremhever arbeidsplasser, sosial rettferdighet, levende bygder og utdanning som viktige politikkområder for Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget neste høst.

Even Aleksander Hagen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Når Innlandet skal bygges for framtida, er det Arbeiderpartiet som skal ta lederrollen, mener Hagen. Han presenterer det foreløpige programforslaget for Innlandet Arbeiderparti for omlag 100 Ap-tillitsvalgte på partisamling i Hafjell nå i helga.

- Vi skal stille opp for hverandre

- Store løft tar vi i fellesskap. Arbeiderpartiets politikk er nettopp at vi stiller opp for hverandre. I Innlandet betyr det at vi skal ha helsetjenester nær folk, der det ikke er lommeboka di som avgjør hvilken behandling du får. Og det betyr at høyskoler og universitetsavdelinger i vårt nye fylke skal være sterke nasjonale utdanningsinstitusjoner, slår Hagen fast.

- Det er ikke hvor du bor som skal avgjøre utdanningsmulighetene dine, understreker han. - Innlandet skal ha tunge og solide utdanningsmuligheter som treffer alle og som gjør oss attraktive, slår Hagen fast.

- Det er skremmende hvor store sosiale forskjeller det er i Innlandet, og særlig ser vi dette når det gjelder helsetjenester, sier Hagen. Her foreslår programkomiteen en rekke konkrete tiltak som skal bygge ned de sosiale skillelinjene og sikre lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn og familieøkonomi.

- Et mangfoldig fylke

- Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen har mange av de samme utfordringene og mulighetene. Mjøsbyen skal være en samfunnsmotor i Innlandet. Og sør i det nye fylket vårt er det viktige destinasjoner for både arbeidsplassutvikling, reiselivsdestinasjoner og som randsone for veksten i Oslo, sier Hagen.

Han mener det er en mangfoldig og spennende region som nå skal bygges, og at Arbeiderpartiets løsninger passer perfekt for det nye folket. - Vi er partiet som lever opp til slagordet om "By og land, hand i hand" når vi driver praktisk politikk fra dag til dag, sier Hagen.

Bredbånd til alle

- Bredbåndssatsinga som skjer i Hedmark nå er ledende i Skandinavia. Dette må bygges videre også i Oppland.delen av det nye fylket. Bredbånd er ekstremt viktig for å utvikle framtidas samfunn i Innlandet, understreker Hagen. Han er skuffet over manglende satsing på bredbånd fra regjeringen, og mener at her må Arbeiderpartiet i Innlandet fortsette arbeidet som Hedmark fylke er i gang med.

- Vi må bygge samfunnet sjøl når nasjonale myndigheter ikke stiller godt nok opp, sier han.