- Arbeiderpartiets forslag vil sikre at pensjonistene aldri går i minus når andre går i pluss

- I tre år på rad har pensjonistene fått stadig mindre, og forskjellene mellom folk i Norge øker. Arbeiderpartiet mener det er rett og rimelig at de som har bygget landet skal ha trygghet for en forutsigbar pensjon, mener Hedmark Arbeiderpartis 2. kandidat ved stortingsvalget Nils Kristen Sandtrøen. Tirsdag 11. juli debatterte han Arbeiderpartiets forslag om mer rettferdig pensjonsmodell mot Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten på NRK. Se og hør debatten her!

Nils Kristen Sandtrøen på Dagsnytt 18

MER RETTFERDIG PENSJON: - Det er rettferdig at de som har bygget opp landet og velferdsstaten skal ha trygghet for en forutsigbar pensjon, mener Hedmark Arbeiderpartis stortingskandidat Nils Kristen Sandtrøen.

Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten holdt fast i at de vil beholde dagens modell, som altså i tre år på rad har gitt norske pensjonister stadig mindre. - Vi ser det er noen problemer når lønnsutviklingen er svakere, da vil pensjonistene komme noe bedre ut med Arbeiderpartiets forslag, erkjenner Flåtten i debatten.

Han holder likevel fast i dagens modell, og slår fast at Høyre ikke vil endre den.

- Stadig mindre i tre år på rad

Sandtrøen var ikke enig. - Det store problemet er at pensjonistene har fått stadig mindre i tre år på rad. Og forskjellene mellom folk i Norge øker. Arbeiderpartiets forslag vil sikre at pensjonistene aldri går i minus når andre går i pluss, slår Sandtrøen fast.

- Det er rett og rimelig at de som har bidratt til å bygge velferden og bygge landet skal ha tryggheten for en forutsigbar pensjon, fortsetter han.

- Vårt forslag sikrer at når lønnsmottagere får økt kjøpekraft skal også pensjonistene få økt kjøpekraft. Det er overraskende at ikke Høyre mener det er rett og rimelig at pensjonistene skal være med og ta del i oppgangen, sier han.

Se og hør hele debatten på NRKs nettsider ved å klikke på denne teksten!