- Baklengs inn i framtida

Hedmark Aps stortingsrepresentanter Tone Sønsterud (bildet) og Lasse Juliussen hamrer løs på regjeringen i debatten om Nasjonal Transportplan (NTP). - Regjeringen går baklengs inn i framtida, fastslår Juliussen. - De er eksperter i løftebrudd, konstaterer Sønsterud. Begge er enige om at Høyre og Frp ikke er opptatt av Hedmark.

Tone Sønsterud i Stortinget

Det var i stortingsdebatten om NTP at både Juliussen og Sønsterud gikk til angrep på regjeringens passive politikk. Lasse Juliussen møter som stortingsrepresentant mens Anette Trettebergstuen har svangerskapspermisjon.

- Markedet bygger ikke bredbånd alene

Juliussen er kritisk til at regjeringen overlater til markedet å bygge ut bredbånd i Norge.

- Hvis vi ønsker å bygge hele landet, skape arbeidsplasser og legge til rette for bosetting over hele landet, da må bredbåndstilgangen bygges ut. I store deler av vårt spredtbygde land kommer ikke markedet til å fikse den jobben alene, mener Juliussen.

- Utbygging av digital infrastruktur er et nasjonalt ansvar, og det må bety nasjonale ressurser. Vi foreslår det på nytt nå, som vi har gjort det årlig i våre alternative statsbudsjetter, sier Juliussen, men forventer å bli nedstemt av det borgerlige stortingsflertallet nok en gang.

- Stusslig NTP for Hedmark

- Så er jo ellers NTP og regjeringas NTP-framlegg gjerne en øvelse i å telle opp hvor mange og hvilke nye prosjekter som har kommet inn. Slik er det ikke denne gangen. For oss i Hedmark har det i større grad handlet om å lete med lys og lykte, ikke bare etter nye prosjekter, men også etter eksisterende prosjekter, og så skuffet slå fast at dette var stusslig, sier Juliussen.

Han er skuffet over at regjeringen nok en gang velger å ikke satse på Hedmark, men i stedet forsinker og forskyver viktige veiprosjekter og jernbanestrekninger.

- For flere av de viktige prosjektene i Hedmark, som skyves ut i tid eller som så godt som legges på is, forklares dette med økte kostnader. Og det gjelder ikke bare Hedmark. Det bygger opp under et inntrykk av ei regjering med manglende kostnadskontroll. Vårt opplegg inneholder en klar plan for å få kontroll på kostnadsveksten. Det behovet burde også regjeringen sett – bedre kostnadskontroll vil være nødvendig for å få gjennomført de planer som vedtas i dag, sier Juliussen.

Fastholder Intercity-utbygging innen 2030

Arbeiderpartiet mener at ambisjonen om full InterCity-utbygging innen 2030 må fastholdes. - Dette er et godt eksempel på hvordan regjeringen har latt kostnaden løpe. Vi legger inn mer penger, og mener at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang og en helhetlig plan for hele InterCity, med full utbygging innen 2030 som mål, sier Juliussen.

- Et annet eksempel er E16. Og E16 Slomarka-Nybakk blir stående som et monument over denne regjeringens manglende gjennomføringsevne, slår Juliussen fast. - I følge uttalelser før forrige valg fra Frps nåværende stortingsrepresentant fra Hedmark, kunne hele E16 gjennom Akershus og Hedmark stå ferdig utbygd i 2017. Nå skriver regjeringa i NTP at det legges opp til forberedende arbeider og EVENTUELL anleggsstart på prosjektet i siste del av planperioden, minner Juliussen om.

- Om regjeringen hadde fulgt opp gjeldende NTP, ville vi nå vært godt i gang med utbygging av første del av den gjenværende strekningen. Men nå er det altså skjøvet ut i tid, nok en gang, konsterer Juliussen oppgitt.

Løftebrudd på løftebrudd

Tone Sønsterud satt i Stortingets transportkomité i forrige periode. Nå er hun oppgitt over sendrektighet, sommel og manglende gjennomføringsevne fra regjeringen. - Men her er det i hvert fall folk som vet hva de snakker om når det gjelder ønskelister og å bryte løfter.  I fire år har vi hatt en samferdselsminister og en finansminister fra Frp, og løftet om at bilistene skulle se ordet «gratis» på hver enste bomstasjon er det bare å konkludere med følgende på: løftet ikke innfridd, sier Sønsterud.

- De skulle gå til kamp mot byråkratiet, eller sagt med andre ord «det skulle kuttes i dette store unyttige byråkratiet», som de kalte det, og vi kan bare konstatere at det motsatte har skjedd: Løfte ikke innfridd, gjentar Sønsterud.

Og ikke minst er Sønsterud skuffet over regjeringsparteienes manglende interesse for å innfri løftene de har kommet med i Hedmark.

- Også der var lovnadene før valget høylytte, og kritikken haglet mot Arbeiderpartiet, spesielt fra Høyre og Frp, som kritiserte at feks. E16 Kløfta-Kongsvinger ikke fikk en kontinuerlig utbygging etter at de rødgrønne hadde bygget Kongsvinger-Slomarka. At mange grunner til det, var det ingen av dem som ville høre på. I inneværende NTP skulle vegen hatt oppstart i år, og vi fikk høre at det var ALT for seint. Bare vent til de kom til makta. Da skulle det bli fortgang i sakene, men intet har skjedd. Igjen; Løftet ikke innfridd, konstaterer Sønsterud.

- Ikke opptatt av Hedmark

- Dette er nok et eksempel på at de nevnte partiene ikke på noen måte er opptatt av Hedmark, og spesielt Kongsvingerregionen, for nå skal veien ligge på vent uten penger hos Nye Veier hvis de nevnte partiene får det som de vil, og det selges inn som en stor seier, sier Sønsterud.

- «Vi skal bygge mye vei og vi satser over hele landet», sa statsråden, men det er bare å merke seg at det ikke gjelder den regionen jeg kommer fra, slår Sønsterud fast.

Hun bemerker også at regjeringen tydeligvis er mer opptatt av å snakke om Arbeiderpartiet enn de er av å bygge veier og jernbane.

- Jeg merket meg at statsråden i sitt innlegg brukte ca syv av sine 10 minutter til å snakke negativt om de rødgrønne og spesielt Ap. I kjent stil fortalte han at det ikke hadde skjedd noe under åtte rødgrønne år, men det har han brukt mest tid på i alle sine innlegg han har holdt i denne sal i de fire årene som har gått, så det kom ikke som noen bombe. I replikkordskifte kunne han heller ikke svare på spørsmål fra representanten Sivertsen, men derimot så snakket han om Arbeiderpartiet. JA, hele åtte ganger ble vi nevnt bare i løpet av et minutt, og han avsluttet det hele med et spørsmål i stedet for svar. Det sier vel sitt om han og hans egen politikk og det bør velgerne merke seg, mener Sønsterud.