- Borgerlig E16-bløff

- Når høyrepartiene setter av null kroner til E16 og likevel sier at veien skal prioriteres, er det en bløff. Hverken Høyre, Venstre, Frp eller Krf har vilje til å løse veiutfordringene i regionen, sier Arbeiderpartiets stortingskandidater Nils Kristen Sandtrøen og Tone Sønsterud.

- Når høyrepartiene setter av null kroner til E16 og likevel sier at veien skal prioriteres, er det en bløff. Hverken Høyre, Venstre, Frp eller Krf har vilje til å løse veiutfordringene i regionen, sier Arbeiderpartiets stortingskandidater Nils Kristen Sandtrøen og Tone Sønsterud.

BLØFF: - Når høyrepartiene setter av null kroner til E16 og likevel sier at veien skal prioriteres, er det en bløff. Hverken Høyre, Venstre, Frp eller Krf har vilje til å løse veiutfordringene i regionen, sier Arbeiderpartiets stortingskandidater Nils Kristen Sandtrøen og Tone Sønsterud.

- Å satse på "innspill" til Nye Veier AS sin nye portefølje holder rett og slett ikke, mener de to. – Med de borgerlige partienes «innspillspolitikk» er vi fortsatt på helt uforplikteende nivå, og utsettelsen kan bli like stor. For først må jo Nye Veier AS gjøre de jobbene de faktisk har fått ordre om i Nasjonal Transportplan, før de kan begynne på «innspillene» fra høyrepartiene. Resultatet er uansett at E16 skyves langt ut i tid, fastslår de.

Arbeiderpartiet mener Høyre/Frp-regjeringen har kastet bort verdifull tid.  - Høyrepartiene har fortsatt ikke noen håndfast plan for denne strekningen. Det er skuffende. De har hatt fire år på seg til å forberede fullføringen av E16 og få det inn i Nasjonal Transportplan. Hvor har de borgerliges lokale politikere vært i disse fire årene når de nå mener at «innspill» til Nye Veier AS skal redde E16? Dette holder rett og slett ikke, sier de to Ap-politikerne, som står på andreplass og tredjeplass på partiets stortingsvalgliste i høst.

NTP er det avgjørende

- Det er Nasjonal Transportplan som er avgjørende. Mange prosjekter som tidligere lå inne, er nå er skjøvet ut lenge tid av det borgerlige stortingsflertallet, konstaterer Sønsterud og Sandtrøen.

Arbeiderpartiet mener det er mulig med byggestart tidligere  enn det Høyre/Frp-regjeringen legger opp til for E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk, og har derfor forslått midler til framskyndelse. 

Bred enighet tidligere

- Vi mener det er viktig med  motorvegstandard på hele strekningen Kløfta–Kongsvinger, noe det har vært bred politisk tilslutning til tidligere. Stortinget vedtok allerede i 1997 at det skulle være motorvegstandard mellom Kløfta og Kongsvinger. 20 år etter velger de borgerlige å utsette dette nok en gang, sier Sønsterud og Sandtrøen.

- Usikkerheten som Høyre/Frp-regjeringen har skapt omkring videre utbygging av E16 er håpløs for regionen vår, og at det er oppsiktsvekkende at regjeringen ønsker å utsette vegen i flere år, slår de fast.

Sønsterud, som selv er fra Kongsvinger, har engasjert seg tungt for å få full utbygging av E16. Hun mener de borgerlige nå ødelegger mer enn de muligens er klar over selv. - Dette såkalte innspillet gjør saken bare verre. Det hadde vært bedre at de ikke hadde skrevet noe om E16 i det hele tatt, for med Frp og Høyre sitt opplegg er veien ute av porteføljen til Statens vegvesen. Nå skal den ligge på vent hos Nye Veier uten penger i stedet. Og hvor lenge den kan bli liggende der vet ingen, sier Sønsterud oppgitt.