- Bygg landet, ikke ommøbler det!

Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) mener regjeringens utflytting av arbeidsplasser fra Oslo dekker over det faktum at dagens regjering ikke skaper nye arbeidsplasser. - Landet må bygges, ikke ommøbleres, sier hun.

Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen mener regjeringens utflytting av arbeidsplasser fra Oslo dekker over det faktum at dagens regjering ikke skaper nye arbeidsplasser. - Landet må bygges, ikke ommøbleres, sier hun.

Trettebergstuen gjennomfører for tida en besøksrunde hos industribedrifter og offentlige virksomheter i Innlandet, og ser hvordan regjeringens politikk skaper svært få nye arbeidsplasser. Nyheten om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo imponerer henne ikke.

- Bra med endelig avklaring
- I går fikk vi beskjed om at 35 arbeidsplasser blir samlet på Vernepliktsverket på Hamar. Det er bra at denne avklaringen endelig kommer! Men det skulle bare mangle at ikke 35 arbeidsplasser ble flytta til Hedmark og Hamar, sier Trettebergstuen.

- Og opprettelsen av Helsearkivet på Tynset med sine arbeidsplasser er stengt talt ikke en nyhet, men tvert imot noe opposisjonen og lokale krefter på Tynset har tvunget regjeringen til å etterkomme, minner hun om.

- Et lite plaster på såret
Arbeidsplassene ved Vernepliktsverket opplever hun at monner lite.

- Disse 35 arbeidsplassene er kun et lite plaster på såret fra en regjering som går glipp av mulighetene Innlandet byr på. Vi har en lang liste med eksempler på at regjeringens politikk er distriktsfiendtlig og at vi i dag har en regjering som er passive og ikke griper Innlandets muligheter til å skape lokale arbeisplasser basert på jord, skog, bioøkonomi, spill, reiseliv, helsenæring osv. Vi har enorme muligheter i Innlandet og trenger en aktiv regjering som ønsker å være med de lokale kreative kreftene og skape aktivitet lokalt, sier Trettebergstuen.

- Driver ikke aktiv næringspolitikk
Hun er krystallklar på hva som er hovedproblemet med dagens regjering og politikken den fører.

- Hovedproblemet er at under denne regjeringen drives det ikke aktiv næringspolitikk. Sysselsettingsveksten på landsbasis har stoppa helt opp, ledigheten øker, men veksten i byråkratiet i Oslo vokser enormt! 2013-2016 er det blitt drøyt 4000 nye statsansatte i Oslo. Regjeringen burde OPPRETTET flere av disse arbeidsplassene ute i landet i utgangspunktet, istedet for å nå skape konflikt mellom by og land ved å flytte dem ut, sier stortingsrepresentanten.

Hun har en tydelig oppfordring til Erna Solberg, Siv Jensen og Jan Tore Sanner: - Bygg hele landet, ikke ommøbler det!