Dramatisk vending i trasésaken: - Dobbeltspor til Hamar er helt i det blå

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefter nå det mange har fryktet siden i sommer: Det blir ingen traséavklaring for jernbanen gjennom Hamar før tidligst høsten 2020. Anette Trettebergstuen (Ap) er oppgitt over regjeringens jernbanerot.

Anette Trettebergstuen. Foto: Rolf Berntsen

DRAMATISK VENDING: Ap-politiker Anette Trettebergstuen (bildet) har spurt samferdelsinister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om framdriften for dobbeltspor gjennom Hamar. Svaret er dramatisk. Det som i august skulle ta tre måneder, vil i stedet ta tre år. Foto: Rolf Berntsen

Bekreftelsen står i grell kontrast til "nyheten" som Erna Solberg og to av hennes statsråder slapp midt i valgkampen, da beslutningen skulle være "kun få måneder" unna, og en avgjørelse kunne påregnes før jul.

- Vil ta mange år

Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen er blant dem som har jobbet for å få rask avklaring, av hensyn til jernbanens betydning for vekst og utvikling i Hedmark og Oppland. 15. november sendte hun skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om fremdriften.

I dag kom svaret. Og Trettebergstuen er skuffet.

- Statsråden bekrefter at dette vil ta mange år. Dobbeltspor til Hamar er helt i det blå. Svaret bærer som vi antok, overhodet ikke preg av at regjeringa foretrekker det ene alternativet (traseen) framfor det andre, sier Trettebergstuen. 

Full usikkerhet om trasévalg

For det som i august ble feiret av "øst-tilhengerne" som at regjeringen går for øst-traseen, er i dag erstattet av full usikkerhet.

Regjeringen har rett og slett ikke noen mening om trasévalget, i følge svaret fra Solvik-Olsen. Derimot peker statsråden på et omfattende utredningsarbeid som nå skal gjøres, og en lang rekke hensyn som skal veies og vektes før regjeringen vil ta stilling til noe som helst.

Må vente til høsten 2020

I svaret til Trettebergstuen sier Solvik-Olsen seg enig i tidsplanen fra jernbanedirektør Elisabeth Enger om at tilleggsutredningen som mest omfatter trase øst, er ferdig høsten 2020.

Det begrunner han med at utredningen er så omfattende.

Statsråden mener utredningen gir et godt grunnlag for trasevalg slik at sporet kan legges til Lillehammer i 2034. Han står fast ved til Åkersvika i 2024. Han nevner ikke noe om når det skal bygges til og gjennom Hamar.

Du kan lese hele Trettebergstuens spørsmål og hele Solvik-Olsens svar på denne linken.