- Erna Solberg bryter bestandsmålet og øker konfliktene

- Ulv skal forvaltes i tråd med Stortingets vedtak om et bestandsmål på 4-6 ynglinger per år. Erna Solbergs og Ola Elvestuens beslutning er i strid med Stortingets demokratiske vedtatte bestandsmål og vil føre til for stor bestand og ytterligere konflikt, sier Hedmark Aps stortingsrepresentanter Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen (bildet).

Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen

KRITISK TIL REGJERINGENS ULVEVEDTAK: Stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen fra Hedmark Ap er kritiske til Erna Solberg og Ola Elvestuen. Foto: Arbeiderpartiet

Anette Trettebergstuen og Nils Kristen Sandtrøen er svært lite fornøyd med regjeringens beslutning, der rovviltnemndenes anbefaling om å felle tre ulveflokker er satt til side.

- Erna Solberg bygger nok en gang opp under konfliktene når hun bryter med vedtatt politikk og den todelte målsetningen. Det er en dårlig måte å styre landet på, sier Trettebergstuen og Sandtrøen.

Over bestandsmålet

 - Over lengre tid har antall ynglinger ligget over bestandsmålet. Det er svært kritikkverdig at Venstre og Høyre i regjering fortsatt forsøker å øke bestanden over den vedtatte politikken, sier de to stortingsrepresentantene fra Hedmark Arbeiderparti.

 - Vi trenger en regjering i Norge som respekterer det Stortinget har vedtatt, slår de fast.

Begge har stor forståelse for frustrasjonen som folk nå innenfor forvaltningssonen nå kjenner på. - Forvaltningssonen er naturligvis et område for uttak av ulv, understreker de.

Ap-politikerne mener at hensynet til lokalsamfunn må få større betydning for forvaltningen.

- Skal tas ut ulv innenfor sonen

- Forvaltningssonen skal naturligvis også være et område for aktiv forvaltning og uttak av ulv. Etter den siste tids altfor svake forvaltning av regjeringen, har bestanden av ulv blitt klart større enn den skal være, sier Trettebergstuen og Sandtrøen.

Tallene fra Rovdata har vist at antallet ynglinger har vært det dobbelte av de fire til seks som Stortinget har vedtatt.

- Det er fare for en økning av antallet ulv som gir ytterligere uheldige konsekvenser om Norge ikke vi ikke får en ny regjering som faktisk følger opp den vedtatte politikken for å redusere konfliktene, mener stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet.