- Ingen nye jobber – for liten landbrukssatsing

- Regjeringens statsbudsjett for 2017 inneholder få tiltak for nye jobber i primærnæringene, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget.

original_1478640964_1926916

Storberget synes det er skuffende at Regjeringen etter snart tre år ikke leverer på de næringer som virkelig skal bidra til et grønt skifte. - 20 millioner til satsing på den grønne bioøkonomien hjelper lite når det samtidig kuttes tilsvarende på det trebaserte innovasjonsprogrammet, som nå foreslås avviklet, mener han.

- Nå burde det kommet styrking av utdanning, kompetanse og forskning knyttet jord og skog, og ikke kutt slik regjeringen foreslår. Regjeringens statsbudsjett gir dessuten liten drahjelp for økte investeringer i landbruket og kompenserende tiltak for landets mjølkebønder som mister sin produksjon når eksportstøtte for bl. a Jarlsbergost fases ut, sier Storberget.

Han påpeker at det på ny kommer forslag til skatteskjerpelser for landbruket fra Solberg-Regjeringen, stikk i strid med det de lovet før valget. Denne gangen foreslås skattlegging av bygdeutviklingsmidlene for bøndene i det distriktspolitiske virkeområdet, en ordning som er spesielt viktig for å rekruttere unge inn i landbruket.

- Sett i lys av at den lenge etterlyste Bioøkonomistrategien fortsatt ikke er laget går vi mot fire tapte år for de næringer vi skal leve av i fremtiden, avslutter Storberget.