- Innen 2024 må vi opp på 2 % av BNP til forsvarsformål

- Et troverdig forsvar er selve grunnpilaren i Norges trygghet og sikkerhet, slo Per-Gunnar Sveen fast i sitt landsmøteinnlegg. - Arbeiderpartiet må sørge for at 2 % av brutto nasjonalprodukt brukes på Forsvaret. Og innen 2024 skal målet være nådd, sa han.

Per-Gunnar Sveen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Arbeiderpartiets fylkesrådsleder i Hedmark brukte hele taletiden sin på å snakke opp betydningen av å styrke Forsvaret.

- Den sikkerhetspolitiske grunnpilaren vår er et troverdig forsvar, slo Sveen fast. - Og skal vi ha et troverdig forsvar må vi skikke vårt bo godt, samtidig som vi er avhengig av et godt NATO-samarbeid, mente han.

- Det er derfor viktig at vi følger opp de målene NATO har satt for forsvarsaktiviteten i medlemslandene. Å bruke 2 % av brutto nasjonalprodukt på forsvarsaktivitet er på mange måter forsikringen vår. Og vi må tidfeste dette. Innen 2024 må målet være nådd, sa Sveen.

Sveen var også opptatt av landmaktutredningen som pågår nå, og som trekker opp framtida for Hæren og Heimevernet. Han var kritisk til at utredningen snart er klar, uten at den skal offentliggjøres. - Utredningen skal ligge fem måneder i Forsvarsdepartementet før regjeringen vil presentere hva de mener. Dette framstår som en svært lite heldig løsning, mente Sveen.

- Jeg er redd vi vil få en situasjon med mange rykter, sanne eller usanne, om innhold. Og med denne regjeringen systematiske sans for lekkasjer vil dette kunne bli krevende å forholde seg til, sa Sveen, som frykter usikkerhet og uforutsigbarhet for Forsvaret, forsvarsansatte, forsvarsansattes familier og lokalsamfunn vil bli resultatet.

Se hele Per-Gunnar Sveens landsmøteinnlegg her!