- Ja til læreplassgaranti for alle kvalifiserte

- Vi er avhengig av at ungdom fullfører videregående opplæring. Vi må si ja til en læreplassgaranti til alle som som er kvalifisert. Det vil skape motivasjon og trygghet for de som velger en en yrkesutdanning, er noe av Linda Otnes Henriksens (bildet) budskap til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Linda Otnes Henriksen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Linda Otnes Henriksen er fylkestingsrepresentant i Hedmark fylkesting og varaordfører i Stor-Elvdal kommune. Hun brukte flere eksempler fra hjemkommunen og fra Hedmark i landsmøteinnlegget sitt.

- God utdanningspolitikk er god distriktspolitikk

- En god utdanningspolitikk er også en god distriktspolitikk. I min hjemkommune Stor-Elvdal med sine 2600 innbyggere har vi et utdanningsløp som går fra barnehage til doktorgrad. Det er vi utrolig stolte av, store men lille oss. Dette er takket være satsing fra fylkeskommunen og høgskolen. Satsing på distrikter betyr mye for den enkelte kommune og gir en fremtidsrettet utvikling for hele landet, sier Otnes Henriksen.

Hun oppfordrer landsmøtet til å gå inn for å garantere lærlingeplass til alle som er kvalifisert. - Se til hedmarkskommunen Trysil. De innførte som første kommune i landet en læreplassgaranti. Målet er at flest mulig skal følge deres eksempel, mener hun.

- Vi er avhengig av at ungdom fullfører videregående opplæring. Vi må si ja til en læreplassgaranti til alle som som er kvalifisert. Det vil skape motivasjon og trygghet for de som velger en yrkesutdanning. Det er viktig for både distrikt og by, understreker Otnes Henriksen.

- Etterspørselen etter fagarbeidere vil bare bli større i fremtiden og vi må begynne nå med å styrke denne etterspørselen.  En like viktig sak er å sikre en fraværsordning som ivaretar alle elevene våre, slik at de kan fullføre utdanningsløpet sitt. Vi har ikke råd til at noen skal falle utenfor eller gi opp, vi må gi alle lik mulighet. Alle skal med!

Se hele Linda Otnes Henriksens landsmøteinnlegg her!