- Høyre og Frp løser ikke problemene med barnefattigdom

- Barnefattigdommen øker under Høyre og Frps styre, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet). Hun mener regjeringen er for lite opptatt av å utjevne forskjeller mellom folk.

Stortingsrepresentant Tone Sønsterud. Foto: Arbeiderpartiet

I et leserbrev til regionens aviser, tar hun til orde for andre virkemidler i kampen mot barnefattigdom.

- Høyre, Frp og støttepartiene Venstre og Krf i Kongsvingerregionen er tilfreds med at det nå skal deles ut halvannen million kroner for å bekjempe barnefattigdom i distriktet. Det er bra at det kommer midler til diverse aktivitet som sommerleir, skilek og mekk og moro, men det løser jo ikke barnefattigdomsproblematikken, skriver Sønsterud. 

Hun slår fast at problemene har blitt stadig større under dagens regjering. - Barnefattigdommen har hatt en dramatisk økning under Høyre og Frp, konstaterer hun.

- Vi må ha varige tiltak. Det er ikke noen helt enkle løsninger på dette, men når man fjerner barnetillegget for uføre, åpner opp for midlertidige ansettelser, er lite opptatt av utjevning og lar forskjellene mellom folk øke, så er det ikke til å undres over at utviklingen går i feil retning, mener Sønsterud. Hun er klar til en valgkamp der Arbeiderpartiet vil bekjempe de økende forskjellene her i landet og vil stanse sentraliseringen og salget av Norge.