- Nå er tida inne for å handle

Hedmark Arbeiderpartis nestleder Anita Ihle Steen mener det er et enormt potensiale for nye arbeidsplasser, nye bedrifter og ny teknologiutvikling knyttet til det grønne skiftet. - Men da må vi slutte å prate, og begynne å handle, var budskapet hennes da hun entret talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte.

Anita Ihle Steen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

- Noen næringer ER viktigere enn andre, sa Ringsaker-ordføreren til landsmøtet, og pekte på at Hedmark har miljøer som er verdensledende innen bioteknologi.

- Det gjør at vi produserer sunn mat med det laveste forbruket av antibiotika i verden. Og det gjør også at husdyra i Norge har god dyrehelse – samtidig med at de er svært effektive! Hver ku gir betydelig mer melk enn før og hver gris trenger mindre fôr - men gir mere kjøtt enn før, minnet Ihle Steen om.

- Hedmark og Innlandet har løsningene

Hun mener at kodene for framtidas løsning på boligutfordringene i Norge er i ferd med å knekkes i Innlandet. - Mjøstårnet som nå skal bygges i Brumunddal et høyhus på over 80 meter. Om vi vil det, kan vi få en ny Mjøsbru i tre. Den vil være hele 1.750 meter lang, slo Hedmark Aps nestleder fast.

- Å bygge i tre gir betydelige klimagevinster kontra å bygge i betong. De neste tiårene, bør vi ha en ambisjon om at de fleste skal bo i hus bygd av tre. Det er bra for klimaet, det tar norske fornybare ressurser i bruk, det skaper flere arbeidsplasser i Norge og det skaper økte verdier for bedriftene og for samfunnet, sa Ihle Steen.

Advarer mot passivitet fra Frp og Høyre

Hun rettet også en advarende pekefinger mot at politiske myndigheter er for passive, og hun mener regjeringen er i ferd med å la viktige muligheter glippe. Særlig er hun skeptisk til Høyres og Frps "næringsnøytralitet".

- Skal Norge lykkes med det grønne skiftet er det HELT avgjørende at vi får en regjering som lener seg frampå og vil peke på utvalgte næringer som skal løftes - ikke lene seg tilbake slik Høyre og Frp gjør, når de har næringsnøytralitet som strategi, sa hun.

- Nasjonale myndigheter må ikke være nøytrale. De må våge å satse, våge å velge, våge å gå foran. I Arbeiderpartiet kjenner vi viktigheten av at staten tar en aktiv rolle. Ikke minst er hele oljeeventyret et bevis for dette. Nå må vi gjøre det samme på nye områder, sa Ihle Steen, og oppfordret Ap-landsmøtet til å bli med på en offensiv satsing på skog, avl, jordbruk og bioteknologi som vekstnæringer både i Hedmark og i resten av landet.

Se hele Anita Ihle Steens landsmøteinnlegg her!