- Nå tar Innlandet en ledende posisjon i det grønne skiftet

- Svært viktig for å forløse Innlandets potensial for nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Med dette vedtaket tar vi en ledende nasjonal posisjon i det grønne skiftet, sier Hedmark Arbeiderpartis fylkesråd for næring Thomas Breen (bildet) etter at fylkestingene i Hedmark og Oppland nå har vedtatt en felles bioøkonomistrategi.

Fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune, Thomas Breen (Ap). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Den nye strategien legger rammene for hvordan offentlige aktører, næringsliv, forskningsmiljøer og høyere utdanning skal jobbe sammen for å skape vekst, utvikling og nye arbeidsplasser i Innlandet.

- Innovativt landbruk

Breen mener det eksisterende landbruket i Hedmark og Oppland har gode forutsetninger for å lykkes. - Vårt landbruk er moderne, innovativt og er nøkkelen til økt bærekraft. Kombinert med våre spisse kompetansemiljøer og samarbeid med miljøer utenfor våre grenser er det realistisk at våre to fylker vil klare å ta en viktig nasjonal lederposisjon, mener Breen.

Han peker på at det er milliardbeløp i verdiskapning fra jord og skog i Hedmark.

- Basisen vår ligger i at vi alltid har levd i pakt med det grønne ressursgrunnlaget vårt. - Landbruket i Hedmark har en årlig verdiskapning på 5,7 milliarder kroner. Sysselsetting i Hedmark direkte i landbruket 4 800 årsverk. tar du med ringvirkninger er det over 12.000 som sysselsettes av landbruket. Det er allerede store tall. Og med den vedtatte bioøkonomistrategien ligger alt til rette for enda større verdiskapning og enda større sysselsetting, tror Breen.

Sterke fagmiljøer

Innlandet har flere svært viktige og spissede miljøer som Breen forventer at vil bidra til å løse våre globale utfordringer knyttet til å få en mer bærekraftig utvikling.

- Her vil jeg særlig nevne bioteknologimiljøet vårt som bidrar til sunn og god mat gjennom målrettet avl. Mat produsert hos oss har lavest forbruk av medisiner i verden, minner fylkesråden om.

- Tilsvarende har vi en sterk tremekanisk industri i vår region, som er i front med innovasjon. Lokomotivet Moelven omsatte i fjor for over 10 milliarder og er en viktig motor for å bygge mer i tre med de betydelige klimagevinster som følger med, sier Breen. 

Forventer innovasjonsvekst og nyetableringer

Thomas Breen mener det er grunn til å forvente vekst for både innovasjon og for nyetableringer i Hedmark og Oppland som direkte resultat av den nye strategien.

- Vi kommer til å se mange innovasjoner og nyetableringer i Hedmark i årene som kommer. Dette vil gi nye arbeidsplasser som baserer seg på ressurser og kompetanse vi har lokalt. Bioøkonomien byr på enorme muligheter for bedrifter og innovasjonsaktører i vår region, sier Breen.