- Regjeringen mangler vilje til å satse på Kongsvingerregionen

Eidskogs Ap-ordfører Kamilla Thue tok opp regjeringas manglende satsinger i Hedmark og i Kongsvingerregionen da hun talte til Arbeiderpartiets landsmøte. - Vi trenger en regjering med en reell og utjevnende distriktspolitikk – ikke en regjering med fine navn på reformene sine. Vi trenger en regjering med handlekraft, ambisjoner og vilje til å satse på hele landet framfor tomme løfter, sa Thue.

Kamilla Thue. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Eidskog-ordføreren startet innlegget sitt med å sitere Hans Børli. - Hans Børli sa det slik: "Ingen av mitt folk har noensinne eid et tre. Likevel eier vi skogene." Og valget i år kommer til å handle om nettopp dette. Forvaltningen av fellesskapets ressurser. Våre ressurser. De grønne ressursene, sa Thue.

Hun understreket at det er enorme muligheter for Innlandet og Hedmark dersom vi griper mulighetene nå. - Vekstpotensialet og mulighetene for økt verdiskapning som også vil bidra til økt bærekraft er stort. Biodrivstoff, dyrefor av trevirke og potetskall som erstatning for kunstig konserveringsmiddel i mat, viser bare litt av potensialet, minner Eidskog-ordføreren om.

Store muligheter i Hedmark

Hun refset Høyre og Frp for å forsømme Hedmark generelt og Kongsvingerregionen spesielt. - Vi forventer ikke at staten skal skape arbeidsplassene eller mulighetene for oss. Men vi trenger definitivt en regjerning som spiller på lag med oss, sa Thue.

- Vi trenger en regjering med en reell og utjevnende distriktspolitikk – ikke en regjering med fine navn på reformene sine. Vi trenger en regjering med handlekraft, ambisjoner og vilje til å satse på hele landet framfor tomme løfter. Det er først da vi kan lykkes med å gi konkret innhold til det grønne skiftet, den grønne veksten og drivkraften vi ønsker oss og trenger, slo hun fast.

Skuffet over manglende E16-utbygging

Thue opplebver den manglende E16-utbyggingen som rett ut en manglende vilje fra regjeringen til å satse på Kongsvingerregionen. - For vår region er særlig utbygging av E16 viktig. Veien mellom Kongsvinger og Oslo – utbygd i begge ender, men som tilsynelatende skal forbli veien som aldri skal møtes, sa Thue.

- E16 vil bli stående som et monument over Solberg-regjeringens manglende vilje til å satse på Kongsvingerregionen – regionen som kanskje har det største potensiale i det grønne skiftet, mener Eidskog-ordføreren.

Se hele Kamilla Thues landsmøteinnlegg her!