- Sjokkerende forslag om lærerkutt

- Vi trenger flere lærere i norsk skole, ikke færre. Høyres og Frps forslag om å si opp 600 lærere er sjokkerende, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet). Hun sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité og vil jobbe for å stanse kuttet.

original_1478641633_150161

Det er i forslaget til statsbudsjett for 2017 at regjeringen foreslår å kutte 600 lærere gjennom å avvikle satsingen på flere lærere i ungdomsskolen.

- Uforståelig og sjokkerende
- Denne satsingen kom i gang under Stoltenberg-regjeringen. Ungdomsskoler med lav bemanning og svake skoleresultater fikk ekstra lærerressurser. Nå fjerner regjeringen satsingen uten en gang å vente på evalueringen av satsingen.. Det er rett ut sjokkerende, sier Sønsterud.

Totalt 98 kommuner har fått ekstra lærerressurser gjennom satsingen. - Kuttene rammer blant annet flere skoler i Hedmark. Når vi vet at både kommuner og fylkeskommunen er opptatt av å heve grunnskolepoengene for å forebygge frafall i videregående skole, fremstår regjeringens kuttforslag som uforståelig, slår Sønsterud fast.

21 stillinger forsvinner i Hedmark
Det er syv skoler i Hedmark som har fått flere lærere gjennom satsingen. Totalt er det 21 stillinger som skal bort dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Dermed vil Ener ungdomsskole i Hamar miste fire lærerstillinger, Elverum ungdomsskole miste fem stillinger, Romedal ungdomsskole i Stange og Trysil ungdomsskole mister tre stillinger hver, mens Hanstad ungdomsskole i Elverum, Roverud ungdomsskole i Kongsvinger og Brøttum ungdomsskole i Ringsaker mister to stillinger hver.

- Dette var ekstraressurser som skulle løfte skoleresultatene. Kuttene rammer særlig elever som sliter med fagene på ungdomsskolen, sier Sønsterud.

- Arbeiderpartiet vil ha flere lærere i skolen, ikke færre, fastslår Sønsterud, og lover politisk kamp mot forslaget under behandlingen i Stortinget.