Stor Ap-satsing på psykisk helse: - Stangehjelpas arbeid er modell for satsingen

Arbeiderpartiet foreslår 100 millioner kroner til lavterskel hjelpetilbud innen psykisk helse for barn, unge og familier i hele landet. - Måten Stangehjelpa i Stange kommune organiserer arbeidet på, er modell for forslaget vårt, sier Hedmark Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet).

Anette Trettebergstuen

I partiets forslag til statsbudsjett for 2018, setter Arbeiderpartiet av 100 millioner kroner for å styrke innsatsen innen psykisk helse for barn, unge og familier.

- Det er Stangehjelpa i Stange og Ung Arena i Gamle Oslo som er modellene for denne satsingen, sier Trettebergstuen. Hun hadde selv med seg flere av Arbeiderpartiets mest sentrale helsepolitikere til Stange i 2016, for å vise dem hvordan Stangehjelpa arbeider.

- De er alle utrolig imponert over hva Stangehjelpa får til, og vi ønsker at dette skal bli en modell flere jobber etter, sier hun.

- Psykiske plager er vår tids folkesykdom. Med tidlig hjelp kan likevel mange psykiske lidelser forebygges og behandles. Vi vil ha et lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, og i tillegg vil vi fjerne egenandelene hos fastlegen for ungdom opp til 18 år og bidra til at våre unge lærer mer om psykisk helse i skolen, slår Trettebergstuen fast.

- Midlene til skolehelsetjenesten skal øremerkes. Det skal være lett å få hjelp av fagfolk når noe er vanskelig. Kommunene skal få rom til å ansette flere fagfolk som kan psykisk helse, understreker hun.