- Stortinget må framskynde E16

Ap-ordfører Knut Hvithammer (bildet) i Sør-Odal kommune krever at Stortinget framskynder E16-utbyggingen, og slakter regjeringens håndtering av veien. - E16 Kløfta-Nybakk kan bli stående som et monument over dårlig gjennomføringsevne, tordner han, og får full støtte fra Hedmark Arbeiderparti.

Knut Hvithammer

- I Innlandet ble det for mange år siden enighet om den såkalte «Lottorekka» 2-4-6-16, der riksvei 2 (nå E16) sto først. Denne prioriteringen ser regjeringen helt bort fra, og setter E16 helt til slutt. Innlandet og Kongsvingerregionen er ikke interessant for Høyre/Frp-regjeringen, slår Hvithammer fast i et leserbrev til avisa Glåmdalen i dag.

Han er oppgitt over den manglende satsingen på E16-utbyggingen i regionen.

- Regjeringen overser oss

- Det passerer 1.400 trailere i døgnet gjennom regionen, fordi dette er en av landets viktigste transportårer mot Sverige og nedover kontinentet. Regjeringen overser Norges nest mest trafikkerte grenseovergang, og en viktig transportåre for arbeidskraft, kompetanse og reisende til vekstområdet rundt Gardermoen, konstaterer ordføreren.

Han er tydelig på at regjeringspartiene Høyre og Frp holder folk for narr: - Pendlere, transportører og andre bilister har betalt store beløp for ny vei, og de forventer derfor en fullført motorvei på hele strekningen. I respekt for dem som har betalt bompenger i mange år bør E16 ferdigstilles!

- Et monument over dårlig gjennomføringsevne

- E16 Kløfta-Nybakk kan bli stående som et monument over dårlig gjennomføringsevne – en motorveistrekning på drøyt seks mil med firefelts vei i hver ende og med tre mil fra 60-tallet midt på, der det er skole, tettbebyggelse, fartsreduserende tiltak og 40-sone. Det er ikke godt nok for en vei som er så viktig i nasjonal sammenheng, tordner ordføreren.

Han mener Stortinget nå må tvinge regjeringen til å satse på E16. - Det er nå opp til Stortinget å få prosjektet på rett plass i framdrifta i Nasjonal Transportplan, og det er i første del av planperioden, skriver han i leserbrevet.

Full støtte fra Hedmark Arbeiderparti

Sør-Odals ordfører får full støtte fra Hedmark Arbeiderparti. - Full utbygging av E16 må fullføres nå, slår fylkespartiet fast i et vedtak fra årsmøtet. De mener at både E16 og videre løft for Kongsvingerbanen er av stor betydning for regionen.

- Både fullføring av E16 og et løft for Kongsvingerbanen må gis raskest prioritet i Nasjonal Transportplan, krever Hedmark Arbeiderparti.