- Tannhelse er et stort hull i velferdsstaten

- Tannhelse må inn som en del av det ordinære egenandelssystemet, sier Lasse Juliussen til Ap-landsmøtet. Og har følgende oppfordring: - Tenna skal med!

Lasse Juliussen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Hedmark Arbeiderparti står samlet om at tannhelse må likestilles med annen helse, og finansieres gjennom Folketrygden. 

- Det må være trygt å bli syk

Lasse Juliussen mener helse og trygghet hører nært sammen. - Et av de mest grunnleggende behov vi har som mennesker er behovet for trygghet, ikke minst det å være trygg på at vi blir tatt vare på hvis vi blir sjuke. Det er en av de viktigste oppgavene velferdsstaten har, sier han.

- Et godt og tilgjengelig helsevesen er en avgjørende for å kunne føle trygghet, og vi er med rette stolte av det norske systemet og måten vi løser helseutfordringer i fellesskap. Mye kan likevel bli bedre, sier Juliussen, og sikter til at tannhelse behandles annerledes enn helse for andre deler av kroppen.

- Tenna skal med

- Helse er et av de områdene der vi ser størst utslag av sosial ulikhet. Ikke bare innenfor det vi tradisjonelt tenker på når vi prater om helse og sjukehus, men ikke minst innenfor tannhelse, sier Juliussen, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hedmark fylkesting, vararepresentant til Stortinget og fungerende ordfører i Nord-Odal kommune.

han er helt klar på at tannhelse må likestilles med helse som gjelder andre deler av kroppen. - Tannhelse må inn som en del av det ordinære egenandelssystemet, sier Lasse Juliussen til Ap-landsmøtet. Og oppfordrer: - Tenna skal med!

- Regjeringen pynter på ventelistene

Juliussen er kritisk til regjeringens politikk for sykehusene, og mener altfor mange får en altfor tilfeldig behandling av helsevesenet.

- Vi hører historier om folk som i en usedvanlig sårbar situasjon, der du går og venter på livreddende behandling, sjøl får ansvaret for å sørge for at opplysninger overføres fra en avdeling til en annen, innenfor samme sjukehus, før du kan få hjelp, sier han.

- I tillegg hører historier om pasienter som nærmest sendes som postpakker mellom ulike sjukehus, fordi fagmiljøa ligger spredt utover. Og vi ser, seinest denne uka, at regjeringa heller vil presentere et glansbilde av situasjonen enn å faktisk gripe tak i utfordringer i helsevesenet, konstaterer Juliussen.

- Vi trenger ei regjering som ikke pynter på ventelistetall, men som heller faktisk vil bruke penger på et helsevesen som har ressurser til å sette pasienten i sentrum og som kan, som vi vil i Innlandet, samle kompetansen og bygge sterke fagmijøer som kan behandle flere hele sykdomsforløp under samme tak, samtidig som vi bevarer gode lokalsykehus der det er langt til hovedsjukehuset, slår Juliussen fast.

Se hele Lasse Juliussens landsmøteinnlegg her!