- Sammen kan vi vinne dette valget

- Kampen mot økende forskjeller i samfunnet står nå. Sammen kan vi vinne både den kampen og stortingsvalget i høst. Og det er mye på spill, sier Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark Aps 2. kandidat ved stortingsvalget, til LOs fylkeskonferanse i Hedmark.

Nils Kristen Sandtrøen på LOs fylkeskonferanse. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Han advarer om at en ny valgseier til Høyre og Frp vil få alvorlige konsekvenser.

- Det er mye på spill. Se på hvordan forskjellene skyter i været der høyrekreftene har fått slippe til for lenge. Se til Sverige, til Storbritannia eller til USA - land der forskjellene har fått øke uten at politikerne har satt foten ned. I Norge har vi fortsatt mulighet til å slå ring om fellesskapet, et solidarisk arbeidsliv og et samfunn der alle skal med. Taper vi valget i høst, er det fryktelig alvorlig, sier Sandtrøen.

- De selger Norge bit for bit
- Høyre og Frp selger ut våre felles eiendeler. Nå har de kastet seg over jernbanen. Den eier vi sammen i dag. Regjeringspartiene stykker opp og selger ut for at investorer i inn- og utland skal tjene penger. Men poenget med NSB og jernbanen er ikke å skape fortjeneste for private interesser.  Poenget er å drive jernbane og ivareta fellesskapets interesser, sier Sandtrøen.

Sandtrøen slår også fast at for arbeidslivet er valget av stor betydning.

- Det blir stadig flere midlertidige stillinger, mens det blir færre faste ansatte. Det var akkurat dette vi advarte mot. Dette er en utvikling som skjer som en direkte konsekvens av regjeringas politikk. I Arbeiderpartiet og LO må vi ta kampen nå. Utviklinga må snus, og gå den andre veien. Flere må få fast jobb. Midlertidighet må være unntaket, sier stortingskandidaten.

Viktig å bruke stemmeretten
- Vi må få Jonas valgt som statsminister. Vi må gjøre jobben. Alle sammen. LO og Arbeiderpartiet sammen er den sterkeste demokratiske kraft i Norge, og den sterkeste forsvarer av at vi i Norge fortsatt skal ha et samfunn der alle skal med. Men da nytter det ikke at folk som er enige med oss blir sittende hjemme på valgdagen, slår Sandtrøen fast.

- Om vi får alle LO-organiserte til å møte opp og stemme for et solidarisk samfunn, kommer dette til å gå bra. Da vinner vi valget i Hedmark. Da vinner vi valget i Norge. Da får vi en ny regjering og en ny politikk som bygger landet - i stedet for å selge det, sier Sandtrøen.