121 millioner mer til Hedmark-kommunene i Aps statsbudsjett

I partiets forslag til statsbudsjett kommer Arbeiderpartiet med en kraftig styrking av økonomien til kommunene i Hedmark. I alt legger partiet 121 nye millioner på bordet. Se her hva det betyr for din kommune.

Jonas Gahr Støre og Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Bernt Sønvisen

MER TIL HEDMARK-KOMMUNENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Hedmark Ap vil sørge for 121 millioner kroner mer til kommunene i Hedmark. Foto: Bernt Sønvisen

- Alle kommuner i Hedmark får mer penger dersom Arbeiderpartiets statsbudsjett blir vedtatt, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen. - Vi styrker kommuneøkonomien fordi kommunene og fylkeskommunene er de viktigste leverandørene av velferdstjenester nær folk, og er også veldig viktige for å skape vekst, utvikling og nye arbeidsplasser, sier han.

46 millioner mer til Hedmark fylkeskommune

I Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett, blir Hedmark fylkeskommune tilgodesett med hele 46 millioner kroner ekstra. - Fylkeskommunen har viktige oppgaver i forbindelse med videregående opplæring, fylkesveier og kollektivtransport og regional utvikling, sier Sandtrøen.

- I vårt forslag skal styrkingen av fylkeskommunens økonomi særlig bidra til et yrkesfagløft i den videregående skolen, herunder styrking av lærlingeordningen. Samtidig får fylkeskommunene mer muskler for å skape regional utvikling når vi legger inn såpass mye mer penger. Og ikke minst: I et fylke som Hedmark er det viktig å sørge for en sterkere kollektivtransport og også et stadig bedre fylkesveinett. Med Arbeiderpartiets statsbudsjett får Hedmark fylke muligheter som de ikke får om Høyres og Frps budsjettforslag vedtas, fastslår Sandtrøen.

75 millioner mer til kommunene

Arbeiderpartiet foreslår hele 75.036.000 kroner mer til Hedmarks kommuner.

Samtlige kommuner i Hedmark vil tjene på Arbeiderpartiets statsbudsjett, og her kan du se hvor mye mer den enkelte Hedmark-kommune får med Arbeiderpartiets budsjettforslag enn med regjeringens forslag:

Kongsvinger 6 721 000

Hamar 11 115 000

Ringsaker 12 149 000

Løten 2 803 000

Stange 7 319 000

Nord-Odal 2 065 000

Sør-Odal 2 870 000

Eidskog 2 511 000

Grue 1 999 000

Åsnes 3 004 000

Våler 1 536 000

Elverum 7 737 000

Trysil 2 715 000

Åmot 1 843 000

Stor-Elvdal 1 158 000

Rendalen 904 000

Engerdal 705 000

Tolga 787 000

Tynset 2 339 000

Alvdal 1 084 000

Folldal 768 000

Os 904 000

Totalt Hedmark-kommunene 75 036 000