Alkoholfri festmiddag under Hedmark Arbeiderpartis årsmøte

Festmiddagen skal være alkoholfri når Hedmark Arbeiderparti samles til årsmøte 10. og 11. mars. Dette har partistyret besluttet. Hedmark Arbeiderparti inntar dermed en mer restriktiv holdning enn tidligere til alkohol i forbindelse med årsmøtet.

Mineralvann

ALKOHOLFRI FESTMIDDAG: Det blir alkoholfri festmiddag under årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti i mars. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Tidligere har praksis vært at partiet dekker maten, mens deltagerne selv har betalt for drikkevarene - uansett om drikkevarene har vært alkoholfrie eller alkoholholdige.

Men under årets årsmøte vil festmiddagen være helt alkoholfri.

Årsaken til endringen, er at Hedmark Arbeiderparti ønsker at festmiddagen under årsmøtet skal oppleves trygg og inkluderende for alle, og å rydde vekk alkoholholdig drikke under festmiddagen vurderes å støtte opp under dette.

Hedmark Arbeiderparti har tidligere hatt en ordning der alle betaler drikken sin selv under årsmøtene. Det nye nå er at det under festmiddagen ikke vil være adgang til å kjøpe alkoholholdig drikke.

I forbindelse med metoo og sakene om seksuell trakassering der flere topp-politikere er involvert, har alkoholbruk under partiarrangementer vært et tema i mediene den siste tid. Hedmark Arbeiderpartis beslutning har skjedd i lys av dette, selv om fylkespartiet som sådan ikke har vært involvert i sakene som mediene har omtalt.

For ytterlige detaljer/mediehenvendelser: Kontakt Hedmark Arbeiderpartis leder Knut Storberget.