Ap-Jonas med skryt til Stor-Elvdal og ordfører Terje Hoffstad

- I Stor-Elvdal tar ordfører Terje og lokalpolitikerne ansvar for å skaffe lærlingeplass til alle. Der er det nå mer enn 3 lærlinger pr tusen innbyggere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin politiske innledning til partiets landsstyremøte.

Jonas Gahr Støre. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

FÅR SKRYT: Jonas Gahr Støre fremhever Stor-Elvdal og ordfører Terje Hoffstad som et godt eksempel på en kommune som gjør en ekstraordinær innsats for å skaffe lærlingeplasser til alle. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Arbeiderpartiets landsstyre er samlet til møte på Youngstorget 13. og 14. mars, og det var under partilederens åpningstale han fremhevet arbeidet som gjøres i Stor-Elvdal kommune.

3,44 lærlinger pr tusen innbyggere

Mange kommuner har som mål å ha én lærling pr tusen innbyggere. I Stor-Elvdal har de hele 3,44 lærlinger pr tusen innbyggere.

- Det er veldig hyggelig at innsatsen vår blir lagt merke til av rikspolitikere, sier ordfører Terje Hoffstad. - At Jonas bruker Stor-Elvdal og resultatene her som eksempel i talen sin, er en flott anerkjennelse. Vi vet godt hvordan Jonas har engasjert seg for yrkesfagopplæring og for at det skal være lærlingeplass til alle som er kvalifisert. Når han fremhever oss som et godt eksempel, tar vi det med oss, sier Hoffstad.

Skal innføre anstendighetsregler for lokalt arbeidsliv

Hoffstad forteller at Arbeiderpartiet i Stor-Elvdal har ambisjoner om å fortsette å ha mange lærlinger i kommunen. - Ja, vi ser at vi kan bidra til at unge mennesker får en god fagutdanning gjennom å ha lærlinger. Det kommer vi til å fortsette med. De gjør jo en nyttig jobb mens de får opplæringen, og vi mener det er positivt for lokalsamfunnet at vi har mange lærlinger. Flere av dem kommer også til å jobbe i kommunen i årene framover, enten som kommunalt ansatte eller som ansatt i en annen virksomhet her, sier Ap-ordføreren.

Han varsler at Arbeiderpartiet også vil fokusere sterkt på andre deler av arbeidslivet i tida framover.

- I kommunestyret fremmet vi en interpellasjon om å innføre anstedighets- og seriøsitetsregler i det lokale arbeidslivet, og den ble vedtatt. Stor-Elvdal skal lage regler etter modell av det de har fått til i Oslo for bedrifter som har oppdrag for kommunen eller som legger inn anbud for det offentlige. Vi jobber med å bygge et eget regelverk og egne regler basert på Oslomodellen, og vi gjør det sammen med både lokale bedrifter og lokale tillitsvalgte, sier Hoffstad.