Ap reagerer kraftig på sykehusforslag

Hedmark Arbeiderparti reagerer kraftig på forslagene om at Hedmark ikke lenger skal ha sykehustilbud til barn og unge. – Dette må stanses, sier leder Per-Gunnar Sveen og nestleder Bente Elin Lilleøkseth i Hedmark Arbeiderparti. De vil i løpet av helga ta saken opp med Arbeiderpartiets rikspolitikere.

Hedmark Arbeiderparti reagerer kraftig på forslagene om at Hedmark ikke lenger skal ha sykehustilbud til barn og unge. – Dette må stanses, sier leder Per-Gunnar Sveen og nestleder Bente Elin Lilleøkseth i Hedmark Arbeiderparti. De vil i løpet av helga ta saken opp med Arbeiderpartiets rikspolitikere.

- At Hedmark skal stå uten sykehustilbud til barn og unge, kan vi ikke akseptere. Alle andre fylker har slike tilbud, og tatt i betraktning Hedmarks størrelse og utstrekning er det helt uforståelig at vi ikke skal ha sykehustilbud til barn og unge, slår Sveen fast.

- Ille før, verre nå
Som leder av fylkesrådet i Hedmark reagerte han da det i 2013 ble bestemt at Hedmark ikke skulle ha kvinneklinikk. – Det var ille, men det som det legges opp til nå er enda verre. Vi er nødt til å ha sykehustjenester for innbyggerne våre. Både nyfødtintensiv, barneavdeling og tjenester tilpasset ungdom er viktige deler av sykehustilbudet, sier Sveen

Sveen minner om at dette foreløpig er et forslag. – Arbeidsgruppa i Sykehuset Innlandet har lagt fram tre alternativer til videre utredning, men i alle tre alternativene legges det opp til at Hedmark mister tilbudet både til barn og unge og nyfødtintensiven. Dette er helt uaktuelt å akseptere. Politisk vil vi kjempe mot dette på alle mulige måter, sier Sveen.

Nestleder Bente Elin Lilleøkseth reagerer like skarpt. – Selvsagt skal Hedmark ha sykehustilbud til barn og unge. Vi er Norges tredje største fylke, og det er helt nødvendig at vi slår ring om sykehustjenestene våre. Arbeiderpartiet kommer ikke til å akseptere en slik nedleggelse, sier hun.

Lilleøkseth har personlige erfaringer med viktigheten av solide sykehustjenester i Hedmark. – Jeg bodde på Elverum sykehus i flere måneder etter en altfor tidlig fødsel. Det var virkelig kritisk. Å ha gode sykehustjenester i nærheten er helt uvurderlig både for nyfødte og for barn og unge med sykdommer som krever oppfølging over tid. Det har vi i dag, og det skal vi jammen ha i framtida også, sier hun.

Tar saken til Stortinget
– Sykehustilbudet er et nasjonalt ansvar, og når det foreslås så dramatiske svekkelser av sykehustilbudet må rikspolitikerne på banen, slår Sveen fast. Han vil ta opp situasjonen med Arbeiderpartiet på Stortinget i løpet av helga.

- Dette forslaget kan ikke få passere. Hedmark skal ha like gode sykehustjenester som resten av landet, sier Sveen.