Ap vil ha flere studieplasser i Hedmark

I Arbeiderpartiets alternative budsjett ble det satt av penger til 3000 nye studieplasser. 120 av disse til Hedmark. - Dette er et viktig tiltak for å sikre at flere får muligheten til å studere, og at arbeidsledige og andre som står utenfor arbeidslivet lettere kan sikre seg den kompetansen som trengs for å komme i arbeid, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet).

tone sønsterud på talerstolen i stortinget_1484721087_201048

Sønsterud sitter i Stortingets utdanningskomité, og er kritisk til Høyres og Frps passivitet når det gjelder studieplasser.

- Det er helt utrolig hvordan regjeringen i en situasjon med rekordhøy arbeidsledighet, og med nær 80 000 mennesker under 30 år utenfor studier eller arbeid, ikke foreslo en eneste ny studieplass i statsbudsjettet for 2017, fastslår Sønsterud.

- Gjør ikke nok
- Det viser at regjeringen ikke gjør nok for å skape nye næringer og arbeidsplasser, sier Sønsterud.

Hun gir derimot honnør til forliket mellom regjeringen og støttepartiene i Stortinget. - Det var bra at det i forliket ble enighet om ca 500 plasser, 20 til IKT ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, noe Venstre visstnok skal ha æren for. Jeg mener imidlertid at dette er alt for lite, sier hun.

Arbeiderpartiet foreslo mer enn 100 studieplasser til Hedmark
- Arbeiderpartiet hadde i sitt opplegg de samme 20 til IKT, i tillegg 20 plasser til Bioøkonomi. Videre til Høgskolen i Hedmark: 40 studieplasser til sykepleie, 10 studieplasser til masterutdanninger innen økonomi og ledelse, 10 studieplasser til masterutdanninger i utdanningsledelse og 10 studieplasser til masterutdanninger i idrett og klinisk sykepleie, utdyper Sønsterud.

- Dette ville vært en investering i framtidens næringer, teknologiutvikling og gode arbeidsplasser i Hedmark og et løft for Høgskolen i Hedmark, slår Sønsterud fast.