Ap vil ha kommunikasjonsløft for politiet i Hedmark

- Vi er meget godt fornøyd med at det blir en samling av ressurser som 110 – sentralen på Hamar, samt sete for politimesteren i Innlandet. Samtidig byr reformen på utfordringer i et langt og delvis spredtbygd fylke, sier Per-Gunnar Sveen og Bente Elin Lilleøkseth, henholdsvis leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti. Nå vil Hedmark Ap ha et kommunikasjonsløft for politiet i Hedmark.

original_1478641631_8218095

- Nærpolitireformen handler om hvor og hvordan politiet i Hedmark best skal kunne organisere arbeidet for å trygge innbyggerne i det lange fylket vårt, slår Sveen og Lilleøkseth fast.

Mange grenseoverganger gir utfordringer
I en pressemelding peker de på at Hedmark er et grensefylke, med de utfordringer det bærer med seg for toll og politi. Det finnes en mengde grenseoverganger, og alt fra en av landets mest trafikkerte ved Magnor, til småveger i skogen er representert langs den lange riksgrensa i fylket vårt. Kun et fåtall av dem blir jevnlig kontrollert.

- Ny teknologi og nye arbeidsmåter skal tas i bruk, det er flott. Vi trenger et politi som er «på framfoten». Men vi er bekymret for om det virkelig vil la seg gjøre å jobbe smartere og raskere , bl.a. fra bilene, i et fylke der bredbåndsskyggen er utbredt, sier Sveen og Lilleøkseth.

- Ikke bare høgt til fjells og inne i skogen, men også i de mer folkerike delene av fylket vårt, er bredbånds- og mobilkommunikasjon en stor utfordring, Derfor mener vi at det må sørges for et kommunikasjonsløft for Innlandet i forbindelse med nærpolitireformen, slik at dagens muligheter kan tas i bruk over det hele, mener de.

Ber staten ta ansvar
Hedmark Arbeiderparti er ikke fornøyd med at det er private tilbydere som ivaretar politiets behov for kommunikasjon.

- Tilgjengeliggjøring av tele- og bredbåndskommunikasjon må være et statlig ansvar, og kan ikke lenger overlates til private tilbydere alene. God polititjeneste er viktig for trygghet i by og distrikt. Dette handler om menneskelige ressurser, kompetanse og at vi får tatt ny teknologi i bruk. Dette vil Hedmark Ap jobbe for videre i tida som kommer, fastslår lederen og nestlederen i Hedmark Arbeiderparti.