Arbeiderpartiet foreslår flere studieplasser til Hedmark

- Det er helt nødvendig at Stortinget løfter innsatsen for høyere utdanning over hele landet. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av penger til minst 40 nye studieplasser i Hedmark, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud (bildet).

tone sønsterud på talerstolen i stortinget

Det er særlig innenfor bioøkonomi og IKT disse studieplassene vil komme. – Det er minst 40 plasser vi har finansiert, og dette vil løfte høyere utdanning i fylket vårt, sier Sønsterud fornøyd.

Midlene i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett er øremerket til Hedmark. – Plassene er tenkt ved Høyskolesenteret i Kongsvinger. 20 av plassene er innenfor bioøkonomi og 20 innen IKT, sier Sønsterud.

Totalt foreslår Arbeiderpartiet hele 3000 nye studieplasser. – De fleste er uspesifisert, men akkurat disse 40 er spesifisert til å komme i Hedmark, i Kongsvinger. Det betyr at også andre høyskoleavdelinger kan få et løft. Uansett er det minimum 40 nye studieplasser til vårt fylke med Arbeiderpartiets budsjettforslag, sier Sønsterud.

Høgskolesenteret i Kongsvinger spiller en viktig rolle for regionen. I 2016 er det registrert drøye 600 studenter ved senteret, hvorav ca 150 på heltid. En høy andel av studentene gjennomfører studiene, og den siste nasjonale deleksamen for sykepleierstudenter viste at kvaliteten på tilbudet er godt.

- Senteret har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark bygget opp et verdifullt tilbud som bidrar til å heve utdanningsnivået i regionen og til å dekke den lokale etterspørselen etter arbeidskraft, sier Sønsterud.