Arbeiderpartiet med distriktspolitisk offensiv

Vil gjøre tilgang på bredbånd til en rettighet på lik linje med strøm, og foreslår kraftpakke for nye arbeidsplasser og flere bedriftsetableringer i distriktsfylker.

Distriktspolitisk offensiv

NY DISTRIKTSPOLITIKK: Arbeiderpartiets nye distriktspolitikk er lansert i Innlandet. På bildet f.v. Kjerstin Lundgård, Cecilie Agnalt, Jonas Gahr Støre, Anita Ihle Steen, Per-Gunnar Sveen, Espen Johnsen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Arbeiderpartiets distriktspolitiske utvalg presenterte fredag sine forslag til partiets nye distriktspolitikk. Mer regional styring med midler til forskning og innovasjon, styrking av regionale utviklingsmidler, flere statlige arbeidsplasser til distriktene og store investeringer i ny industri og nye arbeidsplasser er blant utvalgets forslag.

- Vi har et positivt og optimistisk utgangspunkt for vår distriktspolitikk. Vi vil føre en politikk som legger til rette for vekst og utvikling i hele Norge, og vi tror at vi som fellesskap kan få til mer enn summen av det vi som enkeltpersoner kan utrette. Sosialdemokratisk distriktspolitikk bygger på arbeid og velferd. Hvis folk skal bo og flytte til et sted, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetjenester være i nærheten. Trygghet og nærhet til tjenestene er viktig for folk og viktig for Arbeiderpartiet, sier utvalgsleder Cecilie Agnalt.

Hun får støtte av partileder Jonas Gahr Støre. - «By og land, hand i hand» har vært og er den røde tråden for Arbeiderpartiets distriktspolitikk, sier Gahr Støre. - Vi skal ha en politikk for arbeidsplasser og verdiskapning, trygghet og gode tjenester nært folk, over hele landet. Jeg syns utvalget har lagt fram konkrete og viktige forslag, godt støttet av mange innspill fra hele landet, sier Ap-lederen.

Han roser også Arbeiderpartiets fylkeslag i Innlandet. – I distriktsfylker som Hedmark og Oppland er det viktig at det er krefter som jobber mot sentralisering, og for en rettferdig fordeling av makt og ressurser. Hedmark Ap og Oppland Ap har sterke talspersoner for en slik politisk linje, både innen jord- og skogbrukspolitikken, rovdyrpolitikken og skatte- og fordelingspolitikken, sier Gahr Støre.

- Viktig for Hedmark

- Forslagene fra utvalget er et veldig bra utgangspunkt for landsmøtet i april 2019, sier Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker og leder i Hedmark Arbeiderparti. – Særlig viktig er satsingen på bredbånd. Her har Hedmark fylkeskommune og mange kommuner gjort en viktig jobb, men staten må stille opp mye mer. Å bygge landet i en digital tid handler nettopp om å bygge ut bredbånd til alle, mener Ihle Steen. I forslaget fra Ap-utvalget heter det at tilgang på høyhastighets bredbånd må bli en rettighet på lik linje med strøm.

Også satsingen på jordbruk og lokal verdiskapning basert på lokale ressurser får støtte fra Arbeiderpartiets lokale politikere. - For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å ta i bruk den dyrka marka som vi har. Vi må produsere mat på egne ressurser, holde jordvernet i hevd og sikre beitebruk og gode beitearealer. Med utvalgets innstilling, inntar partiet en offensiv holdning her, sier Kjerstin Lundgård, som er nominert som Arbeiderpartiets andrekandidat ved neste års fylkestingsvalg. Hun har bakgrunn fra Norges Bondelag og tidligere fra Norges Bygdeungdomslag.

Utdanningsløft

- For Hedmark er det mye viktig og god politikk i forslaget. Særlig er satsingen på desentralisert høyere utdanning og videre- og etterutdanning av stor betydning. Finansieringen av desentraliserte utdanningstilbud har vært lite forutsigbar og har variert fra år til år. Når utvalget foreslår en sterkere grunnfinansiering av disse gjennom statsbudsjettet har det stor betydning hos oss, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

- Ikke minst for høyskolesentrene i Kongsvinger og Tynset vil det bety mye å få forutsigbarhet for finansieringen av virksomheten på plass. Dette er viktige utdanningstilbud som vi i Arbeiderpartiet har støttet opp gjennom fylkespolitikken og lokalpolitikken. Med utvalgets forslag blir også staten med i dette arbeidet. Dette forslaget håper jeg får bred tilslutning, sier Sveen, og mener utvalgets forslag er en helhet som tilfører ny kraft til distriktene og snur sentraliseringspolitkken som dagens regjering fører.

Les mer om Arbeiderpartiets distriktsutvalg og om forslagene fra utvalget ved å klikke på denne linken.