Arbeiderpartiet sikret nei til privatisering av viktig helsetjeneste i fylkeskommunen

Høyre, Venstre, Frp og MDG ville privatisere bedriftshelsetjenesten for de ca 4.000 ansatte i nye Innlandet Fylkeskommune. Et initiativ fra Arbeiderpartiet sørget for at tjenesten i stedet skal utvikles i offentlig eierskap, og på lag med de ansatte.

Sa nei til privatisert bedriftshelsetjeneste

STANSET PRIVATISERING: Etter initiativ fra Arbeiderpartiet satt fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland foten ned for privatisering av bedriftshelsetjenesten for de 4.000 fylkeskommunalt ansatte i nye Innlandet fylke.

Når Hedmark og Oppland tvangssammenslås til Innlandet fra 1. januar 2020, får den nye fylkeskommunen omtrent 4.000 ansatte. Det er lærere og andre skoleansatte, bussjåfører, tannlegere, renholdspersonale, ansatte i kulturvirksomhetene og en rekke andre ansatte med viktige funksjoner i Innlandet som utgjør arbeidsstokken i det nye Innlandet fylkeskommune.

Ville privatisere

Oppland fylke har tidligere kjøpt bedriftshelsetjenestene de har hatt behov for på det private markedet, særlig fordi vurderingen har vært at fylkeskommunens virksomhet ikke har vært stor nok til å skape et bredt fagmiljø for bedriftshelsetjenesten.

I Hedmark har derimot bedriftshelsetjenesten vært i offentlig regi. Der har vurderingen vært at det er nødvendig å ha et fagmiljø på bedriftshelse som er dedikert til nettopp de arbeidsoppgavene og yrkesgruppene som jobber i fylkeskommunen, og de utfordringene disse ansatte har i arbeidshverdagen sin.

Hedmark har i tillegg kjøpt tjenester eksternt når bedriftshelsetjenesten har hatt utfordringer de ikke har kunnet håndtere alene.

Når fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland var samlet i fellesnemnd onsdag 12. desember, ville Høyre, Frp, Venstre og MDG ha Opplands løsning for den nye framtiden. De ba om at bedriftshelsetjenesten skulle utlyses på privat anbud, med konsekvens at fagmiljøet i bedriftshelsetjenesten i Hedmark skulle avvikles. Hva som skulle skje med de ansatte i bedriftshelsetjenesten i Hedmark ble det ikke sagt noe om fra disse fire partiene, men det er tidligere slått fast at ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingen.

Ap-initiativ stanset privatiseringen

Et initiativ fra Arbeiderpartiet kom på bordet for å utvikle en sterkere og bedre bedriftshelsetjeneste i offentlig regi. Den nye fylkeskommunen får omtrent dobbelt  så mange ansatte som hver av de to tidligere fylkeskommunene har hatt hver seg. Dermed er også behovet for bedriftshelsetjenester omtrent doblet, og det er derfor mulighet for et forsterket og forstørret fagmiljø.

Arbeiderpartiets initiativ førte til et fellesforslag fra Ap, SV, Sp og i tillegg ble Krf i Oppland med på forslaget.

Disse partiene har solid flertall i fellesnemnda, og etter en debatt ble det dermed fattet vedtak om at bedriftshelsetjenesten for Innlandet fylke skal være i offentlig regi. På de områder der den offentlige bedriftshelsetjenesten ikke favner bredt nok til å håndtere på egenhånd, vil tjenester bli kjøpt av andre tilbydere for å sikre at kvaliteten er høy for alle 4.000 ansatte.