Arbeiderpartiet til kamp mot svekkelser av Rena leir

- Det gir liten mening å bygge ned styrker på Rena som vi vil trenge framover, sier Hedmark Arbeiderpartis andrekandidat til Stortinget, Nils Kristen Sandtrøen (bildet). Partiet mener usikkerheten som nå skapes er uheldig for både forsvarsansatte og lokalsamfunnet.

Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

TAR KAMPEN FOR RENA: Nils Kristen Sandtrøen (bildet) og Hedmark Arbeiderparti tar kampen for å beholde Rena Leir og Telemark bataljon i Østerdalen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen.

I et utkast til landmaktsutredningen som ble lagt fram denne uka, foreslås det en styrking av Forsvarets tilstedeværelse i nord på bekostning av virksomheten i Østerdalen. Telemark bataljon, som holder til i Rena leir, kan bli halvert, og flere hundre forsvarsansatte er i spill.

Dette reagerer Arbeiderpartiet på, og vil bruke tiden fram til den endelige versjonen av landmaktutredningen legges fram på å arbeide mot en slik løsning. Partiet mener en styrking i nord er ønskelig, men mener samtidig at dette ikke bør skje på bekostning av virksomheten i Østerdalen.

- Uheldig usikkerhet

- I årene som kommer er det bred politisk enighet om å øke bevilgningene til forsvarsformål, minner stortingskandidat Sandtrøen om. - Det gir liten mening å bygge ned virksomheten på Rena nå når vi vet vi vil trenge dem framover, for så å bygge dem opp igjen om få år når bevilgningene økes, mener han.

Arbeiderpartiet mener dette skaper både usikkerhet og uforutsigbarhet for de forsvarsansatte, for deres familier og for lokalsamfunnene.

- Dette er ikke i tråd med løftene om forsvarspolitkken som regjeringen tidligere har kommet med, påpeker Sandtrøen. Han mener det er et løftebrudd dersom utkastet til landmaktsutredning blir gjennomført.

Hør radioinnslaget hos NRK med Hedmark Arbeiderpartis stortingskandidat Nils Kristen Sandtrøen på denne linken