Arbeiderpartiets programforslag er presentert: Skal sikre at alle skal med!

I dag har Arbeiderpartiets programkomité lagt fram forslaget til nytt partiprogram som nå skal diskuteres i partiorganisasjonen før det vedtas på landsmøtet i april. - Dette er et program som tydelig viser at Ap lytter til folks utfordringer, og satser på Innlandets muligheter, sier medlem av programkomiteen, Anette Trettebergstuen.

Programkomiteens forslag til nytt stortingsvalgprogram for Arbeiderpartiet.

Tretteberstuen er godt fornøyd med programforslaget som legges fram. - Dette er solid og god sosialdemokratisk politikk. Vi går til valg med "Alle skal med" som hovedbudskap, og er klare til å ta kampen mot økende forskjeller, mot salg og sentralisering av Norge og for et samfunn med arbeid til alle og trygghet for gode velferdstjenester, sier hun.

   -          Hovedsakene for Ap er arbeid, kunnskap, helse og klima. Vi er opptatt av at folk skal oppleve trygghet og frihet i hverdagen, og ha like muligheter til å leve de livene de vil. Og vi tar hele landet i bruk. Vi har politikk for de store byene, og for å skape liv i distriktene.  Slik skal vi sikre at alle skal med!

-          Arbeiderpartiet vil at alle skal oppleve trygghet for arbeid, og trygghet i arbeid. Vi vil skape nye arbeidsplasser for framtida, basert på regionenes fortrinn, og vi vil gjøre arbeidslivet bedre å være i.

-          Barn og unge er vår viktigste ressurs, og vi topper laget rundt de minste ungene, ved å satse på tidlig innsats og bedre kvalitet i barnehagen og skolen.

-          Innlandet har et sterkt fotavtrykk i dette programmet. Arbeiderpartiet varsler satsinger på våre fortrinn, blant annet bioøkonomi, jord, skog, reiseliv, helsenæring og spill. Vi trenger en ny regjering som ser og satser på de ulike regionenes muligheter. Arbeiderpartiet vil at Innlandet skal med, vi griper mulighetene og har aktiv politikk som kan gi oss vekst, nye arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Hva mener du om utkastet til partiprogram? Send oss gjerne en epost til hedmark@arbeiderpartiet.no med noen synspunkter som vi kan ha med når Hedmark Arbeiderparti jobber videre med programforslaget.

Du finner hele programforslaget på denne linken.