Årsmøte i Hedmark Arbeiderparti 11. - 12. mars

Hedmark Arbeiderparti avholder årsmøte helga 11. - 12. mars på Olrud (Scandic Ringsaker). Med 200 valgte årsmøtedelegater er årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti fylkets største politiske verksted. Anniken Huitfeldt (bildet) fra Arbeiderpartiets ledelse innleder til politisk debatt lørdag 11. mars.

Anniken Huitfeldt innleder til politisk debatt på årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti

Det har kommet nærmere 90 politiske forslag som skal behandles på årsmøtet. I tillegg behandles årsberetning, regnskap og valg av nytt styre for Hedmark Arbeiderparti.

Nedenfor finner du sakspapirer for årsmøtet.