Årsmøte 2016

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti arrangeres 5. og 6. mars 2016. Hele 250 er påmeldt til årsmøtet

original_1478640952_1667576

Følgende dagsorden er satt opp for møtet:

LØRDAG 5. MARS

Kl. 10.00. Åpning

Kulturinnslag

Godkjenning av fullmakter og forretningsorden

Konstituering

Kl. 11. 00. Den politiske situasjonen

Innledning v/ Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske

Debatt

Kl. 13.00 Lunsj.

Kl. 14.00. Debatt forts.

Kl. 16.00 Pause

Kl. 16.15 Kulturinnslag - v/ Fagforeningenes mannskor

Kl. 16.30 Debatt forts

Kl. 17.30 Behandling av innkomne forslag

Kl. 19.00. Avslutning 1. dag

Kl. 20.00. Festmiddag

SØNDAG 6. mars

Kl. 09.00.  Åpning av årsmøtets andre dag

Årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Vedtekter

Valg

Kl. 10.00.
 kulturinnslag «Julussa – konflikten» Tor Karset m. flere

Kl. 10.15 Organisasjonen vår - Politisk rådgiver Amund Vik - Arbeiderpartiet

Kl. 12.00. Lunsj

Kl. 13.00. Redaksjonskomiteens innstillinger

Kl. 15.00 Avslutning