Barnehage, skole og oppvekst

Invitasjon til møte 7. juni kl. 1800 på Sentrum vg skole, Kongsvinger

original_1478640969_454786

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske leder arbeidet med utforming av Arbeiderpartiet sin politikk for barnehage, skole og oppvekst for perioden 2017 – 2021. I denne forbindelse inviterer vi til innspillmøte. Trond Giske vil dele sine tanker om disse viktige temaene med oss, og i tillegg er følgende personer invitert til å holde korte innlegg:

Stian Sønsterud, leder i Ungdomsrådet

Knut Olav Nordseth, lærer og teamleder ved Langeland skole

Marianne Olsen Brøntveit, leder i Marikollen FAU

Anne-Line Kamøy, leder i Kulturskolen i Kongsvinger

Vegard Herlyng, daglig leder i Høgskolesenteret i Kongsvinger

Gry Høgberg, daglig leder i GIV IKS

Du som er til stede i salen vil også få anledning til å komme med innspill om hva Arbeiderpartiet bør prioritere innen feltet.

Møtet er åpent for alle, enkel servering.

Velkommen!