Ber regjeringen holde løftene om jernbaneutbygging

Over hele Østlandet gjør nå ordførere og fylkespolitikere opprør mot regjeringens løftebrudd i jernbanepolitikken. Hedmarks fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) er blant dem som er svært oppgitt over regjeringas somling. – Vi er misfornøyd, fastslår Sveen.

Fylkesrådet i Hedmark vil ha flere togavganger på både Rørosbanen og Dovrebanen, og vil på sikt ha persontrafikken tilbake på Solørbanen.

OPPRØR MOT TOGUTSETTELSER: Ordførere og fylkespolitikere fra hele Østlandet gjør nå opprør mot regjeringens somling og utsettelser i jernbanepolitikken. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Det er VG.no som omtaler de sterke negative reaksjonene som kommer i kjølvannet av regjeringens togutsettelser. Den endelige beslutningen om utsettelsene faller i neste uke, og kan ramme Intercity-utbyggingen i Hedmark, Oppland, Østfold og Vestfold.

- Hold fremdriften!

Meldingen fra politikerne i hele regionen er krystallklar: De krever at tempoplanen opprettholdes og at utbyggingen skjer i tråd med vedtakene Stortinget gjorde da de behandlet Nasjonal Transportplan.

Hold fremdriften som forutsatt i Nasjonal transportplan. Alt annet vil være et gigantisk løftebrudd fra sittende regjering og Stortinget, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG. 

– Vi er misfornøyd med utsettelsen som er varslet. Det er et dårlig signal når det varsles en utsettelse på to år nærmest før planperioden er i gang, sier fylkesrådleder Per Gunnar Sveen i Hedmark.

– Vi føler en avmakt og en frustrasjon. Dette hindrer investeringer, det hindrer vekst, vi får ikke ta del i veksten i Oslo-området like raskt, det hindrer arbeidsplassvekst for innbyggerne og befolkningsvekst, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap). 

Innlandet rammes hardt

Hedmark og Oppland får noen av de største utsettelsene, hvis regjeringen gjennomfører planen om å skyve på gjennomføringen.

Hamar skulle etter vedtatt plan ha Intercity-utbygging med dobbeltspor på plass i 2024. Hvis utsettelsene vedtas, vil byen først få dobbeltspor i 2026 - altså to år senere enn planen. Dette forsinker byutvikling, regional vekst og både samfunnsmessige og næringsmessige satsinger i denne perioden.

Mens for Lillehammer skyves Intercity-utbyggingen helt ut i det uvisse. Vedtatt plan fastslår at Lillehammer skulle kobles på Intercity-triangelen med dobbeltspor i 2034. Men i utsettelsesplanen angis det ikke noe nytt tidspunkt overhodet for når utbyggingen skal skje.

Heller ikke for Sarpsborgs, Haldens eller Fredrikstads vedkommende settes det noe nytt tidspunkt for gjennomføring. Vedtar regjeringen utsettelsene, vil alle disse områdene skyves ut i det uvisse når det gjelder framtidige jernbaneutbygginger.