Ber regjeringen omgjøre ulvevedtak

- For tilliten til forvaltningens skyld, kan vi bare håpe på at beslutningen snarlig omgjøres, sier Lasse Juliussen (bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder i Hedmark fylkesting. - Fellingsvedtakene den regionale rovviltnemnda for Hedmark fattet i juni og september, var godt begrunnede vedtak, mener han.

lasse juliussen på talerstolen i fylkestinget

Lasse Juliussen reagerer på regjeringens beslutning om å si nei til felling av ulv i Hedmark etter at Stortingets fastsatte bestandsmål nå er oppnådd. I et leserbrev til regionens aviser utdyper han kritikken.

- Regjeringen handler i strid med Storinget
Juliussen, som også er første vararepresentant til Stortinget for Hedmark Arbeiderparti og selv har møtt i nasjonalforsamlingen flere ganger, mener regjeringen tar seg til rette og handler i strid med Stortingets intensjon.

- Regjeringen har, i strid med Stortingets intensjon og ønske i det nylige ulveforliket, overkjørt den regionale rovviltnemnda og sagt nei til lisensfelling av 32 ulv i Hedmark. Overkjøringen av den regionale forvaltningen bygger på en uttalelse fra justisdepartementets lovavdeling der det er lagt til grunn at de aktuelle ulvenes skadepotensial for blant annet beitedyr er begrenset. Blant annet med sommerens massakre i Rendalen friskt i minne, kan det trygt slås fast at for både Osdalsflokken og Slettåsflokken, er det beviselig feil, fastslår Juliussen.

- Godt begrunnede vedtak
- De fellingsvedtakene den regionale rovviltnemnda for Hedmark fattet i juni og september, var godt begrunnede vedtak som ville bidratt til å avverge skade på husdyr og eiendom både innenfor og utenfor ulvesona, og som samtidig ville gjort at Norge fortsatt overholdt internasjonale forpliktelser, sier han videre.

Han har full forståelse for at medlemmene i rovviltnemnda i Hedmark har trukket seg fra vervene sine. - Når regjeringen likevel på tynt grunnlag overkjører nemnda, er det forståelig at nemndmedlemmene har reagert med å nedlegge sine verv, sier Juliussen.

Fortviler over at regjeringen ikke vil høre
Juliussen er oppgitt og fortvilet over at regjeringen ikke vil lytte til Hedmark i ulvespørsmålet.

- Når fylkestinget er invitert til å delta i forvaltningen av rovdyr gjennom å velge representanter til rovviltnemnda, er det fortvilende og frustrerende at vårt syn ikke blir hørt, og at de regionale representantene overkjøres av regjeringen. Dersom regjeringen hadde ønsket å dempe rovdyrtrykket i Hedmark, om de hadde ønsket å lytte til de som lever med belastningen, om de hadde hatt vilje til å lytte til de som har fått i oppdrag å forvalte rovdyr regionalt, så hadde de muligheten nå, sier Juliussen.

- Dessverre har regjeringen valgt annerledes, konstaterer han.

Håper beslutningen omgjøres
Det er regjeringen som har bestemt at fellingsvedtaket skal settes til side, og det er bare regjeringen selv som kan omgjøre dette vedtaket igjen.

- For tilliten til forvaltningens skyld, kan vi bare håpe på at beslutningen snarlig omgjøres, sier Juliussen.