Ber statsministeren engasjere seg mer i rovdyrpolitikk

Hedmark Aps leder Anita Ihle Steen (bildet) er blant ordførerne i spissen for et krav om at statsminister Erna Solberg må engasjere seg sterke i rovdyrpolitikken. - På vegne av 21 av 22 kommuner i Hedmark oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen blant annet Hedmark, Oppland, Nordland og Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovvilt forlik følges opp slik det er vedtatt, heter det i brevet som de fleste av ordførerne i Hedmark nå har sendt til statsministeren.

anita ihle steen

BREV TIL STATSMINISTEREN: Hedmark Aps leder Anita Ihle Steen er blant ordførerne som ber statsminister Erna Solberg engasjere seg sterkere i rovdyrpolitikken.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har vært stille om rovdyrpolitikk i lang tid. Dette står i skarp kontrast til Ap-leder Jonas Gahr Støre, som var den som forhandlet på vegne av Arbeiderpartiet da Stortinget behandlet rovdyrpolitikken - og som også har besøkt Hedmark og møtt folk som opplever konsekvensene av rovdyrpolitikken i hverdagen.

Blant annet la Ap-lederen sin 1. mai-tale til Trysil, der rovdyrspørsmål var et av de sentrale temaene i talen. Video fra 1. mai-talen i Trysil er lagt ut på Facebook, og du kan se den ved å klikke her.

Men Erna Solberg har altså ikke engasjert seg merkbart i rovdyrpolitikken.

- Etterlevelsen av rovvilforliket bygger ned mulighetene våre

Ordførerne understreker at det er et sterkt behov for at Erna Solberg og regjeringen nå engasjerer seg tyngre i rovdyrsituasjonen.

- Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovviltforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad, slår ordførerne fast i brevet.

- En forsvarlig rovviltpolitikk tilsier at rovvilt som beveger seg i nærheten av og inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår, slår ordførerne videre fast.

Les hele brevet fra ordførerne til statsministeren på linken nedenfor.