Berit Haveråen fungerer som gruppeleder i fylkestinget til 1. august

Berit Haveråen (Eidskog) overtar som gruppeleder for Lasse Juliussen i perioden fra nå og fram til 1. august. Grunnen er at Lasse Juliussen både skal være fungerende ordfører i Nord-Odal i perioden, og i tillegg møte fast på Stortinget ut vårsesjonen.

Berit Haveråen. Foto: Per Erik Holland

FUNGERENDE GRUPPELEDER: Berit Haveråen (bildet) vil fungere som gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hedmark fylkesting fram til 1. august. Foto: Per Erik Holland

Gruppeledervervet i Arbeiderpartiet innebærer et frikjøp på omlag 50 %. Dette er ikke mulig å kombinere med å være fast møtende stortingsrepresentant og fungerende ordfører.

To fødsler

Det er to nært forestående fødsler som er grunnen til at Lasse Juliussen brått får to viktige fulltidsverv som han må håndtere samtidig. For det første er han varaordfører i Nord-Odal kommune, der ordfører Lise Selnes i løpet av kort tid kommer til å føde (hun er allerede i svangerskapspermisjon).

Og for det andre er han første vararepresentant til Stortinget, der Anette Trettebergstuen fra og med tirsdag 25. april er ute i svangerskapspermisjon.

Eidskogs varaordfører overtar

På gruppemøte i Hedmark Arbeiderpartis fylkestingsgruppe tirsdag 25. april, ble Berit Haveråen valgt til fungerende gruppeleder. Hun vil ha vervet fram til 1. august, da Lise Selnes etter planen er tilbake som ordfører i Nord-Odal igjen.

Berit Haveråen er 56 år og varaordfører i Eidskog kommune. Hun har vært fylkestingsrepresentant siden fylkestingsvalget høsten 2011.