- De unge må i arbeid og aktivitet!

Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard til yrkesfag i neste stortingsperiode. - I tillegg lanserer vi en tiltakspakke for å flere unge i arbeid. Dette vil ha betydning for sysselsettinga av unge i Hedmark. Vi vil styrke Høgskolen i Innlandet og se til NAV Hamars arbeid for å få ungdom raskere ut i aktivitet, sier Anette Trettebergstuen, førstekandidat for Hedmark Ap.

Arbeiderpartiet lanserer en tiltakspakke for å få flere unge i arbeid, og vil bevilge en milliard til opprusting av yrkesfag de neste fire årene. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

SKAL FÅ FLERE UNGE I ARBEID: Arbeiderpartiet lanserer en tiltakspakke for å få flere unge i arbeid, og vil bevilge en milliard til opprusting av yrkesfag de neste fire årene. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

- Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, kan de bli stående ute hele livet. Det er alvorlig for de unge. Som samfunn har vi heller ikke råd til det. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en bred pakke for å få unge inn i arbeidslivet, sier Trettebergstuen.

Hver tiende unge utenfor arbeid eller utdanning

Rundt en av ti unge er utenfor arbeid og opplæring. Utfordringen er bred; mange kvalifiserte søkere til læreplasser og studieplasser får ikke plass, når arbeidsledigheten er høy er unge særlig utsatt, og vi ser en stor økning i antall antall unge uføre, dette er en av de største utfordringene vi har i årene framover.

- For å sikre den kompetansen arbeidslivet trenger for framtida og den enkelte unge den kompetansen de trenger for å få jobb vil Arbeiderpartiet gjennomføre et løft for yrkesfagene, sier Trettebergstuen.

Læreplass til alle kvalifiserte søkere

Arbeiderpartiet vil styrke yrkesopplæringen og sikre læreplass til alle som er kvalifisert til det. - Det krever et mer forpliktende samarbeid mellom staten, skoleeierne og partene i arbeidslivet, slår Trettebergstuen fast.

- Som en del av dette forplikter Arbeiderpartiet seg til å bevilge minst en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet om deres behov og læreplass til de som er kvalifisert for det, sier hun.

Arbeiderpartiets tiltakspakke består av syv konkrete tiltak som tar tak i ulike deler av utfordringen:

For å sikre kompetanse for framtida:

* Forhindre frafall i skolen, gjennom tidlig innsats og flere lærere pr elev.

* Styrke yrkesopplæringa, sikre læreplass til kvalifiserte kandidater og opprette flere fagskoleplasser.

* Opprette flere studieplasser ved Høgskolen i Innlandet for å investere i framtidas næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner.

For å hjelpe unge inn i arbeid:

* NAV Ung: Opprette egne stillinger og dedikerte kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved NAV-kontorene, etter modell av Hamar NAVs arbeid.

* Finansiere flere tiltaksplasser. Både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne.

For å hjelpe de som har behov for tilrettelegging:

* Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Vi ønsker å vri tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne over til fullføring av videregående opplæring.

* Gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti.