Fagforbundet og Arbeiderpartiet inngår forpliktende Hedmark-samarbeid

- En viktig avtale for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier Helene Harsvik Skeibrok, fylkesleder for Fagforbundet Hedmark. – Vi skal jobbe sammen for trygge og gode velferdstjenester i kommunene i Hedmark, og ikke minst legge grunnlaget for gode valgresultat, sier Hedmark Arbeiderpartis leder, Anita Ihle Steen.

SAMARBEIDSAVTALE: Fagforbundet og Arbeiderpartiet har inngått en forpliktende samarbeidsavtale i Hedmark. F.v. Anita Ihle Steen (leder Hedmark Ap), Helene Harsvik Skeibrok (leder Fagforbundet Hedmark) og Jon-Inge Hagebakken (nestleder Fagforbundet Hedmark). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

SAMARBEIDSAVTALE: Fagforbundet og Arbeiderpartiet har inngått en forpliktende samarbeidsavtale i Hedmark. F.v. Anita Ihle Steen (leder Hedmark Ap), Helene Harsvik Skeibrok (leder Fagforbundet Hedmark) og Jon-Inge Hagebakken (nestleder Fagforbundet Hedmark). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Fagforbundet organiserer mange offentlig ansatte i Hedmark, særlig i kommunene og i fylkeskommunen. – Vi er opptatt av mange av de samme sakene, sier Ihle Steen. – Derfor har vi inngått en forpliktende samarbeidsavtale, for å formalisere samarbeidet mellom oss. Kamp mot ufrivillig deltid, mot svekkelse av arbeidsmiljøbestemmelser og mot privatisering og konkurranseutsetting av fellesskapsoppgavene i samfunnet er noe av det vi vil jobbe sammen om, slår hun fast.

- I Arbeiderpartiet vil vi utvikle de kommunale og fylkeskommunale tjenestene sammen med de ansatte, det er slik vi skaper de beste løsningene for både barn, voksne og eldre, mener Ap-lederen.

I avtalen slås det fast at det skal være egne samarbeidsmøter, og i tillegg felles konferanser og møter som Fagforbundet og Arbeiderpartiet skal ha sammen i Hedmark. Avtalen slår også fast at Fagforbundet vil arbeide for å få valgt politikere som prioriterer offentlig drevet velferd framfor privatisering og konkurranseutsetting, og som vil samarbeide med de ansatte og satse på fellesskapet.

- Dette er veldig viktig for Fagforbundet og for medlemmene våre, sier Helene Harsvik Skeibrok. – Det er etter hvert nær sagt utallige eksempler på at private aktører driver useriøst når de kommer inn og skal drifte velferdstjenester. Ofte er det brudd på avtaleverk og direkte lovbrudd, og taperne er både de ansatte og brukerne av tjenestene. Vi er glade for å inngå en avtale med Hedmark Arbeiderparti om å jobbe sammen for å sikre gode lønns-, arbeids- og pensjonsforhold for de ansatte og gode tjenester for innbyggerne i Hedmark i årene framover, sier Harsvik Skeibrok.

Avtalen skal nå følges opp med blant annet regionale samlinger i Hedmark der Arbeiderpartiets og Fagforbundets tillitsvalgte setter seg ned sammen og ser på konkrete samarbeidsprosjekter og samarbeidsformer i hver enkelt kommune.