Familien og ungene først

- Våre viktigste valgløfter er en bedre barnehage, skole og en fornya familiepolitikk basert på vanlige småbarnsfamiliers hverdagsbehov, skriver Hedmark Arbeiderpartis førstekandidat Anette Trettebergstuen (bildet) i denne kronikken.

Anette Trettebergstuen

Politikerne kan ikke sørge for at en stressa far husker å putte datterens regnbukse i sekken, eller at en travel mor rekker sønnens fotballkamp. Men vi kan gjøre mye annet for å gi barnefamiliene mer tid og trygghet i en stressa hverdag. 

Våre viktigste valgløfter handler om barna

For Arbeiderpartiet er barna våre det aller viktigste å prioritere i politikken. Derfor er våre viktigste valgløfter en bedre barnehage, skole og en fornya familiepolitikk basert på vanlige småbarnsfamiliers hverdagsbehov. 

Å få barn gir glede og utfordringer. Og ofte den ugreie følelsen av stress og det å ikke strekke til for foreldrene. Debatten om "tidsklemma" handler ofte om en meningsfull, men stressende hverdag med henting, bringing, aktiviteter og press på familietiden. Politiske tiltak alene kan ikke løse tids- eller omsorgsklemma, det er selvsagt først og fremst et personlig ansvar å få hverdagen til å gå opp. Men det er et stort behov for nye politiske tiltak som kan gi barnefamiliene mer tid sammen og større trygghet i hverdagen. Da trenger vi en fornya familiepolitikk basert på dagens hverdagsutfordringer for småbarnsfamiliene.

Flere lærere pr elev, bedre og billigere SFO

Arbeiderpartiet har flere konkrete løsninger for å møte utfordringene mange familier kjenner på, slik at flest mulig skal oppleve reell frihet til å kunne velge å få barn og samtidig jobbe eller studere, og for at familier med barn best mulig skal oppleve at velferdsordningene virkelig møter deres behov i hverdagen: Vi vil ha større fedrekvote i foreldrepermisjonen, billigere barnehage med utvida åpningstider og flere voksne pr barn for økt kvalitet. De som ikke får barnehageplass skal få ventestøtte. Vi lover bedre og billigere SFO med et helhetlig opplegg slik at både fritidsaktiviteter og lekser kan tas unna når ungene allikevel er på skolen og i SFO. Flere lærere pr elev i skolen, slik kan flere barn få bedre oppfølging når de er på skolen.

Men det er også behov for å tenke nytt om småbarnsfasen. I denne perioden kan en halvtime ekstra rundt middagsbordet, litt mindre stress med henting i barnehagen eller litt mer tid til frokosten bety mye for familien. En ide vi vil se på om vi vinner valget er en ny, fleksibel tidskontoordning for småbarnsfamiliene, som gir rett til å ta ut kortere arbeidsdager når barna er minst.

Bedre støtte til familier som sliter

De familiene som har det ekstra strevsomt fortjener bedre støtte enn de ofte opplever at de får i dag. Familier som har ekstra utfordringer må oppleve at fellesskapet stiller opp for dem. Enten det er fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten, familiens hus, familievernkontor eller i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Felleskapet må̊ styrke og utvikle velferdsordninger som hjelper disse familiene med å mestre hverdagen. Vi vil gå igjennom alle ordninger som treffer familier som trenger ekstra ressurser, med tanke på å gjøre systemene smidigere og hverdagen enklere.

Vi vil med det samme vi får makt til det igjen styrke ordningene Høyre og Frp har svekket, som for eksempel overgangsstønaden for enslige forsørgere. Vi vil også bevare barnetrygden, som H og Frp vil kutte i.

Prioriterer barnefamilier framfor skattekutt til de rikeste

Om du åpner lommeboka di finner du sannsynligvis noe langt viktigere enn pengesedler, du har sannsynligvis bilder av barn eller barnebarn i den. Jeg vil du skal tenke på det viktigste i lommeboka di når du stemmer til høsten, nemlig ungene.

For Arbeiderpartiet er det et selvsagt valg å prioritere småbarnsfamiliene fremfor skattekutt til de rikeste.

Anette Trettebergstuen

Familie- og Kulturpolitisk talsperson for Ap, Stortingskandidat Hedmark.