Foreslår 60 millioner til fond for flere arbeidsplasser og sterkere bedrifter i Hedmark

Fylkesrådet i Hedmark legger opp til gigantsatsing for vekst og utvikling i Hedmark. - Vi setter selv av 30 millioner kroner, og jobber for å få med sparebanker og Staten gjennom SIVA til å bidra med det samme. Da vil vi ha et fond på 60 millioner kroner som risikokapital for å hjelpe bedrifter til å vokse, sier Arbeiderpartiets fylkesråd for næring Thomas Breen (bildet).

Thomas Breen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

GIGANTFOND: Fylkesrådet i Hedmark foreslår et gigantfond på 60 millioner kroner til vekst, utvikling og flere arbeidsplasser. - Og fylkeskommunen stiller med 30 millioner kroner til fondet, sier fylkesråd Thomas Breen (Ap). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Fondet er tenkt som et "såkornfond", altså et fond som går inn med midler i tidlige faser i et selskap - ofte før selskapet har omsetning eller før teknologi er ferdigutviklet - og tar større risiko enn f.eks. banker, Innovasjon Norge og venturefond er villige til.

Avgjørende for vekstmuligheter

- Det er avgjørende for mange bedrifters muligheter for vekst at de kan finne risikokapital i akkurat denne fasen, mener Thomas Breen.

Fylkesrådet innstiller overfor fylkestinget på at fondet opprettes med en fylkeskommunal kapital på 30 millioner kroner. Det vil utgjøre halvparten av fondets startkapital. - I tillegg jobber vi for å få sparebanker og SIVA til å bidra med den andre halvparten, sier Breen.

SIVA er Statens foretak for industrivekst, og har til formål å tilrettelegge for utvikling av nytt næringsliv i Norge gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom.

Dersom fylkestinget følger innstillingen ra fylkesrådet og vedtar etableringen av såkornfondet, vil dialogen med sparebanker og SIVA bli mer konkret.

- Viktig satsing for Hedmark

- Dette er en stor og viktig satsing for næringslivet vårt. Risikokapital som stilles til rådighet for vekstbedrifter har dessverre vært en mangelvare. Vi håper at dette vil bidra med både penger og kompetanse som vil gi flere suksessfulle bedrifter fra fylket vårt, sier fylkesråden.

Fylkesrådet tror det vil være teknologiutvikling innenfor bioøkonomi og IT/spill/digitalisering som peker seg ut som særlig spennende næringer.

- Her har vi mange bedrifter som har stort potensiale, sier Breen, men presiserer at fondet vil være åpent for alle typer bedrifter som passer inn i de kriteriene som settes. 

Går motsatt vei av regjeringen

Kjempesatsingen er mulig fordi Hedmark fylkeskommune drives svært godt. Under Arbeiderpartiets og Senterpartiets ledelse har Hedmark fylke år etter år levert økonomiske resultater helt i landstoppen, og for 2016 endte overskuddet på 90,9 millioner kroner.

Det er fra disse pengene fylkesrådet nå foreslår å finansiere gigantsatsingen for vekst, utvikling og arbeidsplasser i Hedmark.

Mens regjeringen kutter i regionale utviklingsmidler og bygger ned muligheten for å skape vekst, utvikling og flere arbeidsplasser i fylkene, går altså det rødgrønne fylkesrådet stikk motsatt vei. Med en kapital på 60 millioner kroner vil såkornfondet i Hedmark være blant de største regionale såkornfondene i Skandinavia, og gi helt andre muskler i arbeidet med å skape verdier og arbeidsplasser i Hedmark.

- Det krever både vilje og evne til å satse for å lykkes med en aktiv næringspolitikk, sier Breen.

Målet er at strukturen og personene som skal forvalte fondet er på plass i løpet av høsten slik at forvaltningen er i gang allerede vinteren 2017/2018.