Fraværsgrense i videregående skole

original_1478640958_2700193

Regjeringen gjennomførte en forskrift om å innføre en fraværsgrense i videregående opplæring på 10 prosent som skulle gjelde fra høsten 2016. Arbeiderpartiet er for en nasjonal fraværsgrense, men mente at forskriften var for dårlig. Arbeiderpartiet vil ha klare regler mot ugyldig fravær i skolen og at skolene skal ha effektive og gode reaksjoner når reglene brytes.

Saken kom til Stortinget og regjeringen har nå fått marsjordre om å gå dialog med skolesektoren for å lage et nytt regelverk. Det nye regelverket må ha mye større rom for skjønn, ta hensyn til elever som sliter, ha et bredt spekter av tiltak mot fravær og løse utfordringene med byråkrati og dokumentasjon som blant annet KS og elevene har reagert på. Videre skal det gjennomføres forsøk med fraværsgrense, men denne må bygge på rammene fra Stortinget og skal evalueres etter tre år.

Dette vedtaket gir skolene mye bedre mulighet til å ta tak i fravær fra første dag og bidra til å hjelpe flere elever gjennom skolen.

Tone Merete Sønsterud
Stortingsrepresentant for Hedmark Ap