Frykter svekket eldreomsorg

- Når kommunene selv må ta hele regningen for rehabilitering av sykehjem, frykter jeg at det kan svekke eldreomsorgen og gi færre plasser, sier Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud. Hun er redd Hedmark kan rammes spesielt hardt.

original_1478641629_6783888

Helseminister Bent Høie presenterte i juni en endring i investeringstilskuddet for bygging og renovering av sykehjemsplasser, der tilskuddet endres fra å omfatte både nybygde og renoverte plasser til å gjelde bare nybygde plasser.

- Kommunene må ta regningen selv
Det er denne endringen som får Sønsterud til å reagere. - Kommunene må selv ta hele regningen for rehabilitering. Opprinnelig skulle endringen gjelde for fullt fra 2019. Etter mye motstand, skal ordningen nå først gjelde for fullt ifra 2021, men vridningen starter allerede i 2017, sier Sønsterud.

- Forslaget møter stor motbør fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og norske kommuner, og mye tyder på at det vil føre til en nedgang i totalt antall plasser, sier stortingsrepresentanten.

Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk peker på at det er driften av eldreomsorgen som kommer til å bli mest krevende i årene som kommer og understreker hvor viktig det er å tenke fleksibelt og nytt i møte med kommende utfordringer i eldreomsorgen.

Frykter dårligere kvalitet og svekkede arbeidsforhold
- Regjeringens begrunner dette med å få økt antallet sykehjemsplasser. Men hvis en kommune kun får tilskudd til nybygg, er det mest sannsynlig at det gamle, umoderne sykehjemmet vil bli faset ut istedenfor å rehabiliteres. Da blir det ikke flere plasser, sier Sønsterud.

- Resultatet blir at mange nå blir boende på sykehjem som burde vært pusset opp. For ansatte vil det medføre at arbeidsplassen verken oppgraderes eller fornyes, frykter hun.

Sønsterud sier videre at mange kommuner ønsker å bruke mer penger på et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen; for enklere omsorgsleiligheter, god bruk av velferdsteknologi og på innholdet i eldreomsorgen: - Livskvaliteten til eldre, både de som bor hjemme og de som bor på sykehjem, må prioriteres. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset dagens og morgendagens eldre, der stadig flere ønsker å kunne bo trygt hjemme. Tilskuddsordningene må tilpasses deretter, mener Ap-representanten.

Kan ramme Hedmark spesielt
- Arbeiderpartiet jobber nå i Stortinget for å få stoppet regjeringens forslag, slik at kommunene selv kan få bestemme hvilke omsorgsplasser som passer best hos dem, sier Sønsterud.

Hun er redd for at regjeringens forslag kan ramme Hedmark spesielt. - Mange kommuner i Hedmark har få innbyggere og begrensede økonomiske muligheter til å gjennomføre rehabiliteringsløft for sykehjemmene på egenhånd. Endringen kan derfor ramme spesielt hardt i et fylke som vårt, frykter stortingsrepresentanten.