Håndtering av varsler i Hedmark Arbeiderparti

Hedmark Arbeiderparti har utarbeidet prosedyrer for eventuelle henvendelser og varsler om seksuell trakassering. Prosedyrene bygger på Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Vi ønsker en organisasjons- og partikultur der folk føler seg trygge, og der seksuell trakassering ikke forekommer. Dersom noen utsettes for trakassering - eller dersom noen får kjennskap til at trakassering forekommer - i partisammenheng, vil vi svært gjerne at det varsles om dette. Grunnen er at slike varsler hjelper oss med å gjøre organisasjonen bedre, og det hjelper oss til å ta vare på de som eventuelt har blitt utsatt for seksuell trakassering.

Nedenfor finner du håndteringsplanen/prosedyrene vi følger i Hedmark Arbeiderparti for eventuelle henvendelser og varsler om seksuell trakassering. Ved eventuelle spørsmål om saken, kan partikontoret kontaktes.