Hedmark Ap går for Per-Gunnar Sveen på 3. plass

Hedmark Arbeiderparti går for Per-Gunnar Sveen på 3. plass på Innlandet Arbeiderpartis fylkestingsliste etter at Thomas Breen for noen uker siden trakk seg fra plassen. – Per-Gunnar har bred støtte i organisasjonen, har sterk politisk erfaring og er en tydelig forkjemper for sosialdemokratiske verdier og god Arbeiderpartipolitikk, sier Lise Selnes i Hedmark Ap.

Per-Gunnar Sveen

PÅ 3. PLASS: Hedmark Arbeiderparti innstiller på at Per-Gunnar Sveen (bildet) får 3. plass på Arbeiderpartiets fylkesvalgliste i Innlandet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

På ny 11. plass vil Hedmark Arbeiderparti ha Håvard Sagbakken Saanum fra Tolga.

Lise Selnes leder prosessen i fylkespartileder Anita Ihle Steens fravær. – Som nåværende fylkesrådsleder er Per-Gunnar tett på de politiske prosessene mellom Oppland og Hedmark i forbindelse med fylkessammenslåingen. Han er også en av Hedmark Arbeiderpartis mest erfarne politikere, og et flertall av kommunepartiene våre hadde foreslått nettopp Per-Gunnar på denne plassen, sier Selnes.

- Vi går til valg på å bygge Innlandet videre. Da har det vært viktig for oss at den vi vil ha inn på 3. plassen kjenner hele fylket og hele Innlandet, og har erfaring fra politisk arbeid på regionalt nivå, sier Selnes.

Per-Gunnar Sveen stod opprinnelig på 11. plass på fylkesvalglista etter Arbeiderpartiets nominasjonsmøte. – På den 11. plassen som dermed blir ledig, foreslår vi Håvard Sagbakken Saanum fra Tolga. Han er leder i Tolga Arbeiderparti, og har bakgrunn som leder for AUF i Hedmark og er nå sentralstyremedlem i AUF. Det er viktig for Arbeiderpartiet at hele Hedmark er godt representert med kvalifiserte folk på lista, og Thomas Breen representerte Nord-Østerdal. Når han går ut, har vi lagt vekt på å ivareta regionfordelingen. Ved å sette Håvard på 11. plass oppnår vi dette, sier Selnes.

11. plass på Arbeiderpartiets liste regnes som en helt sikker plass i det nye fylkestinget etter valget.

- Både Håvard og Per-Gunnar er tydelige politikere som vil klare å både ivareta egen region, hele Hedmark og hele Innlandet i fylkespolitikken. For oss i Arbeiderpartiet er nye arbeidsplasser, full bredbåndsutbygging, læreplassgaranti for alle yrkesfagelever og en kraftig opprusting av fylkesveiene i hele Innlandet blant de viktigste kampsakene i det nye fylkestinget. Her vil både Per-Gunnar og Håvard være tydelige stemmer for gode fellesskapsløsninger og en ambisiøs og trygg utvikling i Innlandet, mener Selnes.

Den formelle beslutningen om endelig fylkesvalgliste gjøres på felles styremøte mellom Hedmark Ap og Oppland Ap 4. februar.