Hedmark Ap reagerer svært negativt på oppheving av vedtaket om ulvefelling

Hedmark Ap reagerer svært negativt på at regjeringen opphever vedtaket fattet i rovviltnemdene i forhold til ulvefelling. - Vedtaket betyr at rovdyrforliket gjort av Stortinget ikke kan oppfylles, sier Hedmark Arbeiderpartis fylkesleder og stortingskandidat Per-Gunnar Sveen.

wolf-725388_1280

Hedmark Ap mener at med denne lovtolkningen, vil det være nærmest ubegrenset hvor mange ulv som kan være innenfor det som kalles ulvesona. - I stedet for å kunne ha en forvaltning, hvor hensyn til næring, bruk av utmark og hensyn til lokalbefolkning kan ivaretas bedre, står en nå i realiteten uten både hjemmel og virkemiddel for å regulere rovdyrtrøkket i de mest belastede områdene. Slik kan det ikke være, fastslår Sveen.

Han mener saken reiser flere juridiske og prinsipielle spørsmål. - Et av de aller viktigste er det faktum at det er fattet et vedtak av regjeringen som utøvende myndighet, som setter til side rovdyrforliket vedtatt av Stortinget. Det er svært viktig med tillit til både forvaltning og vårt politiske system på dette området, mener Sveen.

Hedmark Ap har støttet en ulvesone. Vedtaket fra regjeringen bygger på premisser og en lovforståelse som åpenbart endrer grunnlaget for dette.

- Setter forvaltningen Stortingets vedtak til side på grunn av lovmessige skranker, må saken tilbake til Stortinget. Vi forventer at regjeringen straks tar denne saken tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en skal følge opp det vedtaket Stortinget har gjort i denne saken, sier Ap-lederen.

- Vi vil ta saken videre opp med våre på Stortinget, slår Sveen fast.

- Hedmark Ap er ikke mot ulv, men vi mener belastningen er for stor i de rovdyrutsatte områder. Gårsdagens vedtak vil medføre at dette går fra vondt til verre, konstaterer Sveen.