Hedmark Ap støtter rovviltnemndenes ulvebeslutning

- En riktig beslutning som er helt i tråd med Stortingets brede ulveforlik, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Anita Ihle Steen om at rovviltnemndene åpner for felling av rundt 30 ulv. – Bestandsmålene er nådd, og da er uttak av ulv rett måte å forvalte ulvene på. At store deler av uttaket skal skje innenfor ulvesonen er også en riktig beslutning, sier Ihle Steen. Hun får støtte av Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Trysil, Even Eriksen.

Illustrasjonsbilde fra All-about-wolves.com

Illustrasjonsbilde fra All-about-wolves.com

– Det er et ansvarlig vedtak rovviltnemndene har gjort, fastslår Eriksen, som ble nominert til ordførerkandidat tirsdag denne uken. Rovdyrpolitikken er viktig for ham. – For vår del har Slettåsflokken vært en stor bekymring. At den nå skal tas ut, er en god beslutning. Nå er det viktig å jobbe for at rovviltnemndenes beslutning blir stående, sier Eriksen.

Både Even Eriksen og Anita Ihle Steen frykter at beslutningen vil bli tilsidesatt. – Høyre og Frp har satt fornuftige vedtak om ulv til side tidligere. Nå har de med seg Venstre i regjering, og attpåtil har Venstre miljøvernministeren. Dét minker ikke akkurat frykten for at vedtaket vil bli forsøkt tilsidesatt, sier de to.

- Ettersom både Høyre og Frp var med på ulveforliket i Stortinget, bør de bruke denne anledningen til å vise at de mener alvor med det de har vedtatt. Bestandsmålene har fått bred tilslutning, og målene er nå nådd. Da er det uttak som er rett måte å forvalte ulven på, mener de to Ap-politikerne.

Verdens Naturfond (WWF) har varslet at vedtaket skal klages inn for departementet. Eriksen og Ihle Steen er klare på hva departementet bør gjøre, og i forkant av miljøvernminister Ola Elvestuens planlagte besøk i Hedmark i helga ber de om at departementet ikke overprøver rovviltnemndene. – Klagen bør avvises. Rovviltnemndene har gjort jobben sin. De har fattet et vedtak som er i tråd med Stortingets beslutninger, sier Ihle Steen og Eriksen.